Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur uppkommer utmattning?

Om belastningen och återhämtningen är i obalans under en lång tid kan det leda till utmattning.

Belastande konflikter

När det inte råder balans mellan trevliga och tråkiga saker i livet kan det uppstå konfliktsituationer som är svåra att hantera. Utöver att kämpa på under trötthet orsakas många fall av utmattning av en långvarig känsla av att leva i en konflikt.

Otillräcklig återhämtning

Det är nödvändigt med återhämtning för att klara av situationer som kräver ansträngning eller koncentration. Återhämtning behövs oavsett om det är en psykisk eller fysisk ansträngning.

Ökade stresshormoner

Om återhämtningen inte är tillräcklig producerar kroppen med hjälp av stresshormoner den energi som krävs för att man ska fungera. Då utnyttjas samma aktiveringsmekanism vars syfte är att hjälpa en att klara av plötsliga utmanande situationer, såsom att man nästan blir påkörd av en bil.

Kroppen antar att denna aktivering åtföljs av en lugnare period då kroppen kan lugna ner sig och psyket kan bearbeta vad som har hänt och lära sig av upplevelsen. I en kroniskt stressande situation sker detta inte i tillräcklig utsträckning.

Aktiveringen är alltså snabb och automatisk, men återhämtningen är en långsam process som lätt blir störd. Återhämtningen måste därmed medvetet stödjas och tas om hand.

Det är nödvändigt med återhämtning

Man kan ha en sådan livsrytm att det inte finns en tillräcklig möjlighet till återhämtning. Detta kan bero på omständigheterna eller tanken att man kan fortsätta arbeta och vara aktiv så länge som det är möjligt fysiskt och psykiskt.

Många kan fungera med reservkrafter med hjälp av stresshormonerna under en lång tid. Detta återhämtningsunderskott medför ändå till slut en kostnad och utmattningssymtomen bryter ut.

Kom ihåg

Om belastningen och återhämtningen är i obalans under en lång tid kan det leda till utmattning. Återhämtning är en långsam process som medvetet måste stödjas och tas om hand.