Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Gör konkreta ändringar

Även om en förändring är önskad och andra är välvilligt inställda så innebär en förändring alltid att man tar en risk och utsätter sig själv för svåra saker. Man måste våga frigöra sig från något för att ge plats för något nytt.

Kom ihåg

När det gäller utmattning ska du vara försiktig med åtminstone tre saker som har med förändring att göra.

 1. Gör tillräckligt stora förändringar – ett litet steg i taget.
 2. Se till att du har de inre resurser som behövs för förändring.
 3. Se till att du inte obemärkt glider tillbaka i din gamla arbets- eller livssituation.

Övningar som stöd för förändring

Nedan följer tre övningar. Det rekommenderas att göra dem alla i ordningsföljd. Du kan också återkomma och göra de senare uppgifterna i ett senare skede.

Övning: Kartlägg din situation

Varför?

I denna övning sammanfattar du din nuvarande situation. Det hjälper dig att uppfatta en riktning, vilka metoder som behövs och ett eventuellt behov av utomstående hjälp.

Med hjälp av övningen lär du dig att uppfatta problemsituationer och hitta lösningar på dem.

Hur?

Fundera på följande frågor:

 • Vad tror du att du vill och vad vill du egentligen?
 • Hur ser dina mål ut i ditt liv som helhet?
 • Vad hoppas du mest på?
 • Och vad är din värsta rädsla?
 • Vad bör du göra mer av för att röra dig i riktning mot dina önskemål snarare än att försöka undvika det du är rädd för eller saker som är svåra?
 • Var förekommer fallgropar?

Frågan eller situationen jag funderar över nu:

Loading ...

Övning: Mitt ansvarsområde och dess gränser

Varför?

Det är viktigt att förstå vad du själv kan påverka och vilka saker som är andras ansvar. Vissa saker måste man bara lära sig att acceptera. Med hjälp av denna övning kan du klargöra dina ansvarsområden.

Du lär dig att skilja på vad du kan påverka med dina egna val och vad du inte kan påverka.

Hur?

 • Hur vet du själv vad du kan förändra med dina val och handlingar?
 • Hur känner du igen det som du kan påverka och som du faktiskt måste ansvara för?

Coach Katie Byron använder en enkel tredelning, enligt vilken allt kan placeras i en av tre korgar. Dessa är Mitt ansvar, Någon annans ansvar och Superstora saker.

 1. Mitt ansvar handlar om sådant som jag helt klart ska ansvara för och kan påverka.
 2. Någon annans ansvar handlar om sådant som någon annan utsedd person ansvarar för och kan påverka.
 3. Superstora saker är sådant som är så komplicerat och omfattande att ingen enskild person kan ta ansvar för det.

Många belastar sig själva samt andra genom att blanda sig i frågor som hör till någon annan persons korg eller som kräver samarbete av flera personer. Samtidigt kan det hända att man inte sköter om sina egna ärenden.

 • Studera nu listan med 100 punkter du skrev tidigare (övning 4. Att prioritera).
 • Välj de tio saker från listan som du funderar på mest.
 • Undersök sedan hur de placerar sig i de tre korgarna nedan.

Observera att till exempel punkten “Jag vill inte längre att atmosfären på arbetet ska vara sådan som den är” vanligtvis inte är något som en enskild person kan ansvara för. Däremot låter “Jag vill inte längre bli nervös på möten” som något som hör till din korg. Andra kan inte hållas ansvariga för dina reaktioner.

Loading ...

Övning: Gör upp en trappa

Varför?

Föreställ dig en trappa längs vilken du kan gå mot en önskad situation eller tillvaro. När du är klar med trappan, tar du det första lilla steget!

Du kan utföra denna övning när du vet vad du själv kan påverka angående dina tankar, handlingar och omständigheter och vad du behöver göra.

Du utarbetar en exakt och realistisk plan för att inleda förändring.

Hur?

Denna övning består av två delar.

1. En trappstegsmodell för att uppnå målet
 • Vad vill du uppnå?
  -> Fundera på vilken typ av situation eller tillvaro du verkligen vill uppnå.
  -> Lev dig in i den önskade situationen, och beskriv den konkret. "Jag vill orka bättre" är till exempel inte en tillräckligt konkret beskrivning.
 • Red mycket noggrant ut för dig själv hurdan situationen skulle vara.
  -> På vilka sätt skulle ditt liv förändras i praktiken? Exempel: "Minst två gånger i veckan vill jag ha tillräckligt med energi efter arbetsdagen för en hobby eller för att träffa vänner."
 • Efter detta skriver du ner dina mål på toppen av trappan.
 • Beskriv sedan lika konkret utgångsläget, det vill säga nuet.
 • Beskriv därefter de enskilda stegen, dvs. delmålen, som leder dig mot ditt mål. Namnge stegen även om du ännu inte vet hur du ska genomföra dem.
2. Att utföra åtgärderna och nå målet

I den andra delen funderar du med hjälp av specifika frågor på hur du når ditt mål och vad du behöver göra för att uppnå det.

Del 1: Trappstegen

Beskriv varje steg i trappan. Börja på toppen av trappan och fortsätt sedan med att beskriva det första steget.

Trappstegen 1–5. Skapa en trappstegsmodell för att uppnå ditt mål.

Loading ...

Del 2: Preciserande frågor

Besvara ännu preciserande frågor som hjälper dig med att göra upp trappstegen.

Loading ...

Kom ihåg

Du måste våga frigöra dig från något för att ge plats för något nytt.