Skip to main content

Egenvårdsprogram

Balans i vardagen

Du kan nu stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kan ändra på för att orka bättre?

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. När man mår bra löper även vardagen ofta smidigt utan större ansträngning. Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan.

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt psykiska välbefinnande!