Skip to main content

Egenvårdsprogram

Sex steg för att återhämta sig från utmattning

I de flesta undersökningar som beskriver en framgångsrik återhämtning upprepas samma faktorer.

När de kombineras uppstår en stig där varje steg kräver åtanke och åtgärder. Genom att följa stigen kan man inleda ett liv som passar en och där ens inre resurser räcker till.

1. Identifiera situationen

Det är lättare att känna igen utmattning om du har varit utmattad tidigare.

Om du inte har varit utmattad kan du fundera på om du namnger ditt tillstånd korrekt. Trötthet, allmän negativitet och självtvivel kan även förklaras av många andra faktorer förutom ren utmattning. Om du är osäker på vad det är fråga om kan du be om hjälp för att bedöma din situation.

2. Ta avstånd till jobbet

Om du blir erbjuden sjukskrivning ska du acceptera det.

3. Kroppens och psykets återhämtning

Detta skede kan pågå i dagar, veckor eller månader beroende på hur svår din utmattning har hunnit bli. Vila, men dra även nytta av aktiva metoder för tillfriskning och återhämtning.

4. Att prioritera

När dina krafter har återvänt ens delvis ska du bedöma din situation noggrant. Det är viktigt att du reder ut för dig själv vad som är värt engagemang och ansträngning i just ditt liv, och vad som spelar en mindre roll.

5. Upptäck möjligheter till förändring

Ta reda på konkreta möjligheter att ändra din arbets- eller livssituation. Fundera också på i vilka situationer du själv kan tänka, agera eller förhålla dig annorlunda än tidigare.

6. Gör konkreta ändringar

Det lönar sig inte att skjuta upp åtgärderna onödigt länge. Agera ändå hela tiden utgående från dina egna inre resurser och på ett sätt som gör dig starkare.

När du ännu är i återhämtningsskedet kan dina krafter räcka till i exempelvis ett par timmar efter att du vaknat. Därefter blir du redan trött. Om så är fallet ska du göra meningsfulla saker i ett par timmar och sedan sluta. Det räcker.

Kom ihåg

För att återhämta dig från utmattning måste du reda ut för dig själv vad i ditt liv som är värt engagemang och ansträngning och vad du kan ägna mindre tid och energi åt.