Skip to main content

Egenvårdsprogram

Är du utmattad?

Utmattning påverkar alla områden i livet. Den påverkar både kropp och psyke och verksamheten på jobbet och i det övriga livet.

Tecken på begynnande överansträngning

 • Du glömmer allt oftare bort små saker.
 • Du orkar inte följa nyheterna eller läsa meddelandena du får.
 • Du upplever att du jobbar på ackord (får prestationslön, utför kontraktarbete), trots att du i verkligheten inte gör det.
 • Du får inte saker gjorda i tid eller ordentligt.
 • Du har inte krafter för något annat än arbetet.
 • Ingenting väcker ditt intresse, din entusiasm eller ger dig glädje.
 • Du orkar inte vara aktiv i dina människorelationer.
 • Du vaknar på natten och har svårt att somna om.
 • Det känns ständigt motbjudande att gå till jobbet och att börja jobba.

Även om de mest betydande stressfaktorerna är relaterade till privatlivet, så är det många som sparar sina sista krafter till att klara av sitt arbete. Därför märks utmattning vanligtvis genom att man är irriterad och inte orkar hemma samt att man inte längre deltar i hobbyer och drar sig undan vänskapsrelationer. Dessa tecken börjar vanligtvis innan arbetsprestationerna försämras.

Primära symtom på utmattning

 • Kronisk trötthet
 • Försämrad kognitiv kontroll, dvs. att man har problem med minnet, koncentrationsförmågan, tänkandet och beslutsfattning
 • Försämrad emotionell kontroll, dvs. att man har svårare att reglera sina känslor

Dessa symtom leder ofta till psykiskt tillbakadragande.

Sekundära symtom på utmattning

 • Att känna sig deprimerad
 • Psykiskt illamående
 • Psykosomatiska symtom, såsom smärta, utslag eller andra symtom för vilka ingen somatiskt förklaring kan hittas

Arbetsrelaterat utmattningssyndrom (utbrändhet)

Utmattningssyndrom orsakas ofta av arbetet eller arbetsförhållandena. Här gäller ändå samma principer som vid den form av utmattning som orsakas av övriga stressorer i livet.

Ofta har man under en längre tid försummat de mänskliga behoven av vila, rekreation, trygghet, respekt, självbestämmande, samhörighet eller rättvis behandling.

Symtomen på arbetsrelaterat utmattningssyndrom är vanligtvis de samma som vid andra former av utmattning.