Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vikten av självmedkänsla

Det skulle löna sig för många att förhålla sig mer tillåtande mot sig själva. Att ha självmedkänsla och acceptans är särskilt viktigt för en utmattad person.

En obarmhärtig inställning till sig själv gör det svårt att frigöra sig från prestationskraven och försummelsen av de egna behoven. Om du känner igen en krävande, kritisk eller dömande inställning till dina egna handlingar och tankar hos dig själv, försök då komma ihåg följande tre saker:

1. Förhåll dig till dig själv såsom till din bästa vän

Observera ditt inre tal. Klandrar och kritiserar du dig själv hela dagen lång ofta utan att du lägger märke till det? Ifall du inte skulle tala på detta sätt till en annan person bör du inte heller tala så till dig själv.

Lista istället vad du har lyckats med, till exempel i kanten på kalendern.

2. Lär dig att observera dig själv lugnt och objektivt

När du märker att negativa tankar tar över kan du ta en timeout och utvärdera situationen. Börjar du bli trött? Behöver du vila, rekreation eller variation? Har du krävt för mycket av dig själv?

Redan en kort stund av medveten avkoppling kan vända dina tankar i en ny riktning.

3. Kom ihåg att du inte är ensam

Man kan idag prata om utmattning mycket friare än tidigare. Trots det kan det kännas skamligt när det gäller en själv. Kom ihåg att du inte är ensam med dina problem. Stressfaktorerna bakom din utmattning påverkar också i många andras liv.

Att du blev utmattad betyder inte att du är svag. Det är ofta snarare ett tecken på att du ärligt har observerat ditt arbete och ditt liv. När du tar upp utmattning till tals kommer du att märka att många andra sitter i samma båt.

Kom ihåg

Var tillåtande mot dig själv och ha acceptans. En obarmhärtig inställning gör det svårt att frigöra sig från prestationskraven och försummelsen av de egna behoven.