Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Upptäck möjligheter till förändring

För att utmattningen ska avta och sedan inte återkomma måste förändring ske på flera olika plan.

1. Återhämtning lägger grunden

Din kropp och ditt psyke behöver lugn och en möjlighet för att normalisera sin inre reglering. Metoder för detta finns i övning 3. Kroppens och psykets återhämtning samt på sidorna Medveten närvaro och avslappning och Återhämtning och motion.

2. Granska dina beteendemönster

Du behöver också se över dina förhållningssätt. Du kan utvärdera dina beteendemösnter med hjälp av övningen nedan.

Övning: Identifiera dina utmattande beteendemönster

Loading ...

3. Minska på belastningen

Det måste nästan alltid även ske sådana förändringar i arbets- eller livsförhållandena som minskar på belastningen de ger upphov till. För att uppnå detta behövs vanligtvis även att andra personer medverkar. I arbetslivet innebär det ofta att arbetet omorganiseras på något sätt.

Idéer för att anpassa arbetet

4. Hitta dina inre resurser

Varje förändring kräver inte resurser och styrka. Det är bra att lära sig att känna igen fluktuationer i din dagliga vakenhetsnivå.

Övning: Lista dina inre resurser

Varför?

Det lönar sig att kartlägga dina färdigheter och förmågor eftersom de lätt förbises. Med hjälp av denna övning identifierar du dina styrkor och använder dem på ett nytt sätt i vardagen.

Hur?

  • Lista dina talanger och förmågor. Skriv ner även små saker som du kommer att tänka på.
  • Skriv ner de saker som du är bra på att utföra eller som du har fått positiv respons på.
  • Lista allt du kommer att tänka på utan att filtrera eller kritisera dig själv.
  • Styrkor kan vara karaktärsdrag, inlärda färdigheter eller saker du är intresserad av.
  • Använd medvetet dina starka sidor på ett nytt och kreativt sätt dagligen under följande vecka.

Mina starka sidor

Loading ...

Kom ihåg

För att utmattningen ska avta och sedan inte återkomma måste förändring ske på flera olika plan.

Du behöver:

  1. Återhämta dig
  2. Granska dina beteendemönster
  3. Minska på den belastning du upplever
  4. Finna dina inre resurser och styrkor.