Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Att ta avstånd

Vid utmattning är det ofta nödvändigt med sjukskrivning.

Varför behöver jag sjukledighet?

Utmattning tenderar att förvränga individens upplevelse om själv och världen i en negativ riktning. För att kunna tänka på saker i lugn och ro behöver du avstånd.

Det är klokt att ta en paus från jobbet så att man inte längre utsätts för överbelastningen. Man undviker även att situationen fortgår så långt att det inte längre hjälper med att förbättra förhållandena.

Med hjälp av sjukledighet:

  1. kan man förhindra att situationen förvärras
  2. upphör belastningen så återhämtningen kan börja
  3. får man distans till arbetet eller en stressig situation

Kan jag inte ta studie- eller alterneringsledigt?

Behovet av sjukledighet bör inte ersättas av studieledighet eller alterneringsledighet. Båda kan ändå vara en utmärkt möjlighet för omorientering efter att du först har hunnit återhämta dig från utmattningen.

Får man sjukledighet på grund av utmattning?

Utmattning berättigar inte till avlönad sjukledighet. Därför måste läkaren motivera sjukledigheten på grundval av andra symtom, ofta depression eller något ångestsyndrom.

Förloppet och vården av utmattning fortskrider ändå på ett annat sätt än vid till exempel depression. Depression avtar vanligtvis snabbare än tröttheten som är förknippad med utmattning. Antidepressiva läkemedel kan eventuellt hjälpa med till exempel minnes- och uppmärksamhetsstörningar.

Hur länge ska sjukledigheten vara?

Det finns inga entydiga riktlinjer för hur länge en sjukledighet ska vara. Det är ofta svårt att återgå till arbetet efter en lång sjukledighet. Samtidigt leder en kort sjukledighet nödvändigtvis inte till någon nämnvärd återhämtning. Situationen bör diskuteras från fall till fall med läkaren.