Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas utmattning?

Att utesluta andra sjukdomar

Vanliga symtom på utmattning är:

  • svårigheter med minne och koncentrationsförmåga
  • fysiska smärtor och besvär
  • interaktionsproblem
  • svårigheter att hantera känslor
  • svårt att orka i allmänhet

I det inledande skedet kan det vara svårt att förstå att så olika problem kan ha samma grundorsak.

Även om du misstänker utmattning ska du först besöka en läkare så att vanliga sjukdomar som orsakar utmattning kan uteslutas. Till exempel kan en korrigering av sköldkörtelproblem eller järnbrist minska på symtomen.

Egenvårdsprogram för självständigt arbete 

Ibland kan sätten att tänka eller bete sig leda till att man mår sämre. Om så är fallet så är det bra att bli medveten om det. Då kan man ändra på sina skadliga tanke- och beteendemönster. Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster.

Målet är att främst börja använda endast de metoder som bidrar till att man uppnår sina långsiktiga mål i livet. Detta frigör både energi och minskar bördan av att leva i en konfliktsituation.

Egenvården innehåller metoder som hjälper dig att:

1. observera dina egna önskemål och handlingssätt noggrannare
2. förstärka det som redan nu för dig i den riktning du vill
3. finna nya alternativa handlingssätt.

Egenvården omfattar även metoder för att lugna ner din kropp och ditt psyke. Dessa är användbara i synnerhet i det inledande skedet av återhämtningen.

Du kan använda detta egenvårdsprogram  

  • på egen hand
  • medan du väntar på övrig vård
  • som tillägg till övrig vård
  • när den övriga vården redan har avslutats

Arbets- och levnadsvillkor

Enligt undersökningar verkar det som om de åtgärder som den utmattade själv vidtar för återhämta sig inte är tillräckliga. Man måste även försöka påverka arbets- och levnadsvillkoren så att belastningen är rimlig i fortsättningen.

Målet är att det sker bestående förändringar i arbets- och levnadsvillkoren så att man inte blir utmattad på nytt.​

Professionell hjälp 

Det finns ingen läkemedelsbehandling för utmattning. Läkemedelsbehandling för psykiska symtom eller sömnlöshet som uppstår i samband med utmattning kan tas upp med en läkare.

Olika individuella terapier och gruppterapier har visat sig vara effektiva i vården av utmattning. Det är viktigt att ha en gemensam syn på målen och metoderna för terapin samt en förtroendefull kontakt med terapeuten.

Kom ihåg

De åtgärder som den utmattade själv vidtar utgör endast en del av effektiv vård. Utöver dessa måste man sträva efter att påverka omständigheterna så att de inte belastar för mycket.