Skip to main content

Egenvårdsprogram

På vilken nivå är din utmattning?

Om utmattningen blir svårare eller varar längre kan man uppleva olika symtom som orsakas av överansträngningen.

Det kan vara svårt att uppfatta att de olika symtomen beror på trötthet. Till näst kan du kartlägga dina symtom med hjälp av följande symtomtest för utmattning.

Du kan dessutom följa med hur ditt tillfrisknande framskrider till exempel genom att göra testet varje månad.

Symtomtest för utmattning (KEDS)

Karolinska Institutet i Stockholm har utvecklat självskattningstestet KEDS, som gör att du med relativ tillförlitlighet kan avgöra hur stor risk för akut utmattning du har just nu.

Anvisningar

Läs noggrant igenom följande anvisningar för att besvara frågorna och räkna poängen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det alternativ som bäst beskriver hur du har mått under de senaste två veckorna.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Besèr, A., Sorjonen, K., Wahlberg, K., Peterson, U., Nygren, Å. & Åsberg, M. (2013). Construction and evaluation of a self rating scale for stress‐induced Exhaustion Disorder, the Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Scandinavian Journal of Psychology 55, 72–82.

Mer information (på finska): Duodecim