Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu gått igenom egenvårdsprogrammet för ångest – fint!

Förhoppningsvis har du hittat information, nya idéer och verktyg i det här programmet som hjälper dig att hantera och kontrollera din ångest. Det är bra att göra övningar som passar för dig också i fortsättningen. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också motionsstunder och meningsfulla aktiviteter i förväg i veckokalendern.

Kom ihåg

Om din ångest blir ännu starkare eller om du känner att den hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet, tveka inte att söka hjälp!

Var får jag hjälp?

Hur gör jag om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Om din ångest blir ännu starkare eller om du känner att den hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet, tveka inte att söka hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din egen vårdperson om dina känslor.

Om du inte har en vårdkontakt är primärvården oftast den rätta instansen för en person med ångest. I primärvården ingår till exempel hälsocentraler, företagshälsovården och privata läkarstationer. Mer information om hur du söker hjälp finns i avsnittet om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du känner att du har fått en bra start men vill ha starkare stöd kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller smartenhet där terapeuten stöder dina framsteg. I nätterapin behandlar man delvis samma teman som i detta vårdprogram och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av information i form av texter, videor och övningar. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visats ge lika bra resultat som psykoterapi ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka efter att läkaren har utfärdat remissen.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för ångest?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag om innehållet? Både ris och ros är mer än välkomna.