Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Att vara närvarande tillsammans samt att ta ett barnperspektiv

Att ta ett barnperspektiv innebär att föräldern är intresserad av barnets initiativ och intressen, agerar i barnets takt och deltar i vad barnet gör. Då man tar ett barnperspektiv är det viktigt att föräldern slår sig ner framför barnet, tittar på barnet och lyssnar på hen.

Se i den korta videosnutten (0:18) ett exempel på hur föräldern kan vara närvarande och ta ett barnperspektiv.  

För barnet är samvaro med föräldern väldigt viktigt. När föräldern svarar på sitt barns behov behöver barnet inte söka förälderns uppmärksamhet på andra sätt. När föräldern visar intresse för barnets initiativ och deltar känner sig barnet kompetent och uppskattat.

Det är viktigt att samvaron är trevlig och givande för både barnet och föräldern. Föräldern får fina gemensamma stunder med barnet samt erfarenheter av sådant samspel där det problematiska beteendet inte ständigt är närvarande.

Vad ska man göra tillsammans med barnet?

Det viktigaste i samvaron som utgår från barnperspektivet är att barnet känner att föräldern är intresserad och njuter av att umgås tillsammans med barnet.

Gemensamma stunder med barnet i fokus kan tillbringas var som helst, när som helst. Samvaro med barnperspektiv kan genomföras som en del av vardagen, till exempel när man tar sig till en hobby tillsammans, gör kvällssysslor eller leker eller spelar.

  • Man kan lyssna på barnets tankar och idéer och visa uppskattning.
  • Gemensamma aktiviteter kan inledas med att nyfiket följa barnets initiativ och delta i vad hen gör.
  • Man kan också använda kalendern för att avsätta tid för olika aktiviteter, till exempel utflykter, brädspel, utelekar eller att bygga en koja.
  • Man kan planera och förbereda vad man ska göra tillsammans.
  • I många fall vill även ett äldre barn över 10 år leka, göra saker och läsa med föräldern.

I nästa övning övar du på att ta ett barnperspektiv när du är tillsammans med ditt barn.

Övning: Samvaro med barnperspektiv

Mål

Du stärker din relation till ditt barn. På detta sätt kommer du att förbättra barnets självkänsla och förmåga att kontrollera sitt eget beteende. Du agerar som en rollmodell för sociala färdigheter såsom att lyssna, hjälpa och visa uppskattning.

Anvisning

Gör övningen dagligen. Välj en aktivitet då du utför övningen.

Ta ett barnperspektiv i 10 minuter enligt anvisningarna nedan
  • Följ barnets initiativ och agera i barnets takt. 
  • Beskriv vad barnet gör och ge beröm.
  • Undvik att ställa frågor och kritisera.
  • Visa omtanke såväl verbalt som icke-verbalt, till exempel med ett leende och en blick.
  • Visa barnet att du trivs i hens sällskap.
Känns det annorlunda att vara med ditt barn i dessa stunder?

Fundera på om stunderna av samvaro med barnperspektiv påverkar den tid du och ditt barn tillbringar tillsammans.

Loading ...

Kom ihåg

Det är viktigt att regelbundet tillbringa sådan tid med ditt barn som ni båda tycker om – även om det bara är korta stunder.