Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad betyder det negativa samspelets onda cirkel?

I en ond cirkel av negativt samspel reagerar föräldern negativt på barnets utmanande beteende. Hen blir till exempel irriterad, skäller på barnet och förbjuder hen att göra saker. Detta leder till att barnet gör motstånd och reagerar i sin tur negativt. När detta upprepas ökar det utmanande beteendet och det negativa samspelet i familjen.

Det kan finnas svåra känslomässiga upplevelser mellan barnet och föräldern, till exempel känslor av ilska, irritation och frustration. Det kan leda till att föräldern beter sig inkonsekvent, tvingar barnet eller beter på annat andra sätt som leder till negativt samspel.

Om det finns många svåra känslomässiga upplevelser kan en ond cirkel utvecklas i samspelet mellan barnet och föräldern. Den intensifierar barnets beteendeproblem och ökar det negativa samspelet i familjen.

Det negativa samspelets onda cirkel

  • Föräldern reagerar negativt på barnets beteende
  • Barnet gör motstånd och reagerar negativt
  • Föräldern begränsar barnet på olika sätt
  • Barnets utmanande beteende ökar
  • Familjens samspel blir mer negativt.

föräldern reagerar negativt på beteendet

barnet reagerar negativt

föräldern begränsar barnet

barnet beteer sig utmanande

samspelet blir mer negativt

Den onda cirkeln kännetecknas av att föräldern bara uppmärksammar och reagerar på barnets negativa beteende. Barnets positiva beteende ges inte uppmärksamhet. Detta händer ofta omedvetet när saker och ting går som man önskar. Då förstärks inte det positiva beteendet och barnet kan lära sig att söka uppmärksamhet på ett negativt sätt.

Hur kan jag bryta den onda cirkeln?

När man bryter den onda cirkeln av negativt beteende är det viktigt att fundera på det som sker före och efter barnets beteende.

  • Ser du till på förhand att situationen är sådan att det är lätt för barnet att bete sig på det sätt du önskar?
  • Förstärker du oavsiktligt barnets negativa beteende genom att ge det utmanande beteendet uppmärksamhet?

Utlösande faktorer för beteendet

Det som händer precis före en situation påverkar barnets tankar, känslor och beteende. Till exempel kan brådska, hunger eller ett misslyckande få barnet att bete sig utmanande.

Även förälderns eget beteende kan fungera som en utlösande faktor: föräldern kan hjälpa barnet att agera på ett önskat sätt.

Följder av beteendet

Följderna av barnets beteende ökar eller minskar sannolikheten för ett hen beter sig på ett visst sätt i framtiden. Det har med andra ord en slags retroaktiv inverkan.

Till exempel när ett barn springer runt och skriker ger förälderns kommentar ”härja inte” barnet uppmärksamhet för beteendet. Det kan öka härjandet.

Att berömma ett önskat beteende, till exempel ”du sitter fint och lugnt”, stärker i sin tur det önskade beteendet i stunden och i framtiden.

Hur man bryter spiralen av negativt beteende.

Kom ihåg

Det är viktigt att stärka barnets positiva beteende. Flytta din uppmärksamhet till det positiva beteendet: beröm och tacka barnet när hen agerar på önskat sätt.