Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Att uppmärksamma och berömma beteende

Det viktigaste för barnet är att få uppmärksamhet för positivt beteende från sin förälder. Beröm, uppmuntring och positiv feedback är välfungerande och effektiva sätt att förstärka önskat beteende hos barnet.

Se i den korta videosnutten (0:19) ett exempel på hur det lönar sig att uppmärksamma och berömma barnets goda beteende. 

Beteende som blir belönat förstärks. Belöningen behöver inte vara något stort för att ha en inverkan. En regelbundet upprepad liten belöning är ett effektivt sätt att förändra beteende. Därför är uppmärksamhet och beröm bra sätt att stärka beteendet. Kom ihåg att barnet förtjänar uppmärksamhet fastän det inte beter sig perfekt.

Det förekommer individuella skillnader i den typ av uppmärksamhet som barn tycker är givande. Välj ett sätt som har en förstärkande effekt på just ditt barns beteende. Ändra vid behov sättet med jämna mellanrum för att bibehålla dess effektivitet.

Belöna med uppmärksamhet

Det är viktigt att använda icke-verbal uppmärksamhet som belöning för önskat beteende hos barnet. Det stärker också alltid relationen mellan förälder och barn.

Tänk på vilken typ av icke-verbala uppmärksamhet som passar din familj: tummen upp, high fives, att göra ett hjärta med händerna, en klapp på axeln, leenden, att blinka med ena ögat, kramar, beröring, slängkyssar, eller något annat?

Belöna med beröm

Att berömma någon är att ge verbal positiv respons. Beröm från föräldern är en stor belöning för barnet.

Det är viktigt att ditt beteende stöder dina ord när du berömmer ditt barn. När man ger beröm ska man inte samtidigt påminna om tidigare misslyckanden. 

Övning: Att berömma önskat beteende

Mål

Du förstärker barnets positiva beteende genom att ge barnet uppmärksamhet som belöning för önskat beteende eller agerande.

Anvisning

Välj först ett beteende hos barnet som du skulle vilja stärka. T.ex. att barnet sätter disken i diskmaskinen eller gör läxor på eget initiativ.  

Använd följande riktlinjer för ge effektivt beröm varje gång ditt barn beter sig enligt det tillvägagångssätt du vill stärka:

  • Ta ögonkontakt med barnet och ställ dig nära hen
  • Le och låt din stolthet höras också i tonfallet
  • Ge beröm så snart barnet agerar som önskat
  • Berätta exakt vad det är du berömmer hen för (t.ex. ”Fint att du satt din tallrik i diskmaskinen!”)

Fortsätt att systematiskt berömma beteendet tills det har blivit ditt barns vanliga beteende. Lär också ditt barn färdigheten att ge beröm.

Hur gick övningen?

Hur kändes det att berömma? Hur reagerade ditt barn på det?

Loading ...

Tänk om...?

Ger jag för mycket uppmärksamhet?

Ibland är föräldrar oroliga för att ge för mycket uppmärksamhet. De undrar om barnet kommer att vänja sig vid det och om hen ständigt kommer att söka uppmärksamhet i framtiden.

Ge barnet kort uppmärksamhet varje gång hen agerar som önskat. På detta sätt lär sig barnet att hen alltid får uppmärksamhet när hen beter sig på önskat sätt. Då har barnet inget behov av att söka uppmärksamhet på ett negativt sätt.

Har uppmärksamhet en negativ effekt?

Vissa barn kan känna motvilja mot förälderns sätt att visa uppmärksamhet och reagera negativt som följd.

Börja med ett sådant sätt att visa uppmärksamhet på som känns bra för ditt barn. I början kan det räcka med att sätta sig bredvid barnet eller göra en liten gest. Du kan gradvis öka sätten att uppmärksamma och göra dem större.

Vissa barn tycker att förälderns uttryck för uppmärksamhet är pinsamma om de sker inför vänner. Tillämpa olika sätt att uppmärksamma i olika situationer.

Barnet vet inte hur man tar emot beröm?

Det kan vara svårt för vissa barn att ta emot beröm om de inte är vana vid det.

I det här fallet kan barnet speciellt behöva beröm för att anamma en mer positiv uppfattning om sig själv. Det lönar sig att ständigt experimentera med olika sätt att ge uppmärksamhet på, samt ge uppmärksamhet regelbundet och förhålla sig lugnt till barnets invändningar.