Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Att låta bli att uppmärksamma

Att låta bli att uppmärksamma barnets utmanande beteende är en av de mest effektiva och fungerande metoderna för att sätta gränser. Det kräver hursomhelst en del övning. Lär dig hur du använder metoden effektivt och alltid i kombination med att bekräfta positivt beteende, det vill säga verktyg 3 och 4.

Barnets utmanande beteende kan ignoreras när beteendet inte utgör en fara.

Det är till exempel ofarligt att barnet:

 • retas
 • pajasar
 • gnäller
 • grälar emot, gör invändningar
 • svär
 • skriker och ropar
 • är rasande

Även negativ uppmärksamhet från föräldern kan vara belönande och beteendestärkande för barnet. Till exempel en blick, ett ansiktsuttryck, en kommentar eller en synlig känslomässig reaktion informerar barnet att hen lyckas påverka föräldern med sitt beteende. Därför är det viktigt att strikt följa principen att ignorera problematiskt beteende.

Kom ihåg att uppmärksamma positivt beteende

Att ignorera problematiskt beteende är effektivt endast då föräldern kommer ihåg att ge tillräckligt med uppmärksamhet åt barnets positiva beteende.

Att uppmärksamma problematiskt beteende ökar i sin tur sannolikheten för att det problematiska beteendet upprepar sig även i framtiden. Å andra sidan förstärks inte positivt beteende av att man ignorerar det.

Hur föräldrars uppmärksamhet påverkar barnets beteende

Övning: Att låta bli att uppmärksamma

Mål

Du lär dig att ignorera barnets oönskade ofarliga beteende. I och med det minskar det negativa beteendet.

Anvisning

Välj någon form av negativt beteende som du låter bli att uppmärksamma (t.ex. gnällande eller skrikande).

Ignorera konsekvent beteendet varje gång det inträffar. Fortsätt tills beteendet avtar.

Gör så här när du ignorerar negativt beteende:
 1. Minimera samtal, ögonkontakt och att reagera på barnet. Du kan också kommentera andra saker med lugn röst ("Nu ser det ut som att solen lyser igen").
 2. Flytta dig vid behov längre bort från barnet.
 3. Vänd dig bort och var uttryckslös.
Var också uppmärksam på dessa punkter:
 • Flytta din uppmärksamhet till barnet genast då det negativa beteendet upphör.
 • Styr vid behov barnets uppmärksamhet på något nytt.
 • Kom ihåg att berömma barnet för positivt beteende.

Tänk om...?

Barnets negativa beteende kan i början intensifieras när det ignoreras. Var ihärdig och ge inte upp. När du konsekvent fortsätter att ignorera börjar det fungera.

Du kanske undrar om du agerar likgiltigt när du ignorerar beteende. När du ignorerar är det viktigt att inte lämna barnet ensamt. Hen kan uppleva osäkerhet om föräldern försvinner ur sikte och inte svarar på hens behov. Om barnet har en stark känsloreaktion kan hen ha behov av att föräldern tröstar.

Tänk på i vilka situationer du kan ignorera barnets beteende och när det skulle vara viktigt att svara på hens känslor. Beteende kan ignoreras, men inte barnets känslor.