Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Det här egenvårdsprogrammet närmar sig sitt slut. I det här skedet kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Tack för att ni tog er tid att läsa och göra övningarna så här långt!

Förhoppningsvis hittade ni verktyg och övningar i detta program som ni tyckte var användbara. Ivern att lära sig föräldraskapsfärdigheter kan ändå avta om framstegen inte sker som man hade hoppats. Motgångar hör till livet och är en oundviklig del av vägen mot bestående förändringar.

När man jobbar för att övervinna utmaningar är det viktigt att tänka på nuet och rikta blicken mot framtiden. Hopp och tro på förändring för en framåt.

Övning ger färdighet

Det är viktigt att öva regelbundet då man lär sig något nytt, även då man lär sig nya kunskaper om hur man gör för att må bra psykiskt. När ni först övar er att använda de verktyg som ni fått i detta program i enkla situationer, hjälper de småningom er också i besvärligare situationer där känslorna håller på att ta över.

Att lära sig nytt innebär upp- och nedgångar

Det kommer fortfarande att uppstå situationer där barnet utmanar med sitt beteende mer än du eller hen skulle vilja. Symtomen minskar alltid i vågor. Det är viktigt att berätta för barnet att upp- och nedgångar och också jämna perioder hör till saken, och att man ska inte bli nedslagen av motgångarna.

Fortsätt att använda de metoder som ni övat på, och hantera besvärliga situationer med hjälp av dem. När barnet prövar på ett nytt sätt att handla och märker att hen lyckats, minskar symtomen, och barnets självförtroende växer.

Det är viktigt att komma ihåg målet och modigt fortsätta färden mot det!

Kom ihåg

Om det skulle vara enkelt att lösa utmanande beteende som orsakar besvär i vardagen, skulle inga vårdprogram behövas.

De metoder som används i programmet är effektiva för att minska utmanande beteende. När du använder dem aktivt stöder du ditt barn och med stor sannolikhet kommer ni också att göra framsteg.

Kom ihåg att belöna barnet

Särskilt i början kan träningen vara ansträngande. Därför är det viktigt att du belönar både dig själv och barnet på något lämpligt sätt efter att ni har övat på en viss färdighet till exempel i en vecka.

Tänk ut en lämplig belöning åt dig själv och ditt barn. Exempel på belöningar är en gemensam lek- eller spelstund, en skogsutflykt, en cykeltur eller ett besök till barnets favoritpark. Det viktiga är att hitta något som passar er och som ni båda njuter av.

Det är också viktigt att komma ihåg att ni inte behöver börja använda alla verktyg genast. Det mest effektiva sättet att använda metoderna är att öva dem steg för steg. Det är bra att ha överseende och vara förlåtande mot er båda när ni lär er och förstärker nya färdigheter.

Anteckna positiva upplevelser

När du går framåt är det bra att vara uppmärksam på framgångar och anteckna positiva upplevelser. Du kan också lägga märke till allt nytt som ni kan göra när barnets symtom inte längre begränsar ert liv på samma sätt som tidigare.

Det vara en god idé att också skriva ner observationer av vad som hjälpte er att hantera besvärliga situationer bättre.

På detta sätt stärker du den positiva upplevelsen av framsteg och inlärning och förankrar färdigheterna i vardagen. Samtidigt skapar du en resursbok som du kan läsa för att återfå hopp om att lyckas, om du råkar ut för motgångar.

I den här delen

Här är alla sidor i denna del