Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Att förstärka känsloregleringsförmågan

Barnets reaktioner är ofta okontrollerbara, eftersom hen inte känner igen sina känslor och inte kan uttrycka dem verbalt. Förmågan att reglera känslor utvecklas individuellt. Den kan dock förbättras med hjälp av övningar.

Se i den korta videon (0:30) hur man kan diskutera känslor med barnet.

Det är svårt för barnet att reglera sitt eget beteende mitt i ett känslosvall. I dessa situationer hjälper det ofta att föräldern lugnar ner barnet genom att vara närvarade och säga t.ex. ”det är okej, jag är här”.

Att stöda barnets känsloregleringsförmåga

Det stöder barnet om föräldern:

 • ställer upp tydliga regler och gör överenskommelser
 • håller fast vid rutiner och överenskommelser
 • visar exempel på positivt beteende i svåra situationer
 • accepterar och sätter ord på alla slags känslor barnet eller hen själv upplever
 • lär barnet att känslor är en viktig del av livet och att de kommer och går
 • uppmuntrar barnet att dela med sig av sina känslor
 • har en positiv inställning till sig själv trots olika känslor

Förstärk emotionella färdigheter såhär

Utöka ordförrådet relaterat till känslor

"Är du sur, arg, besviken, irriterad eller frustrerad?"

Öva på att identifiera och namnge egna och andras känslor

”Jag är irriterad för att...”, ”Mamma är besviken för att...”

Känn igen de egna känslornas intensitet

Utnyttja till exempel en känslomätare. Den kan likna en temperatur- eller hastighetsmätare. Olika mätare kan skrivas ut från nätet eller pysslas ihop tillsammans med barnet.

Observera kroppsliga reaktioner i samband med känslor

”Mitt hjärta bankar hårt för att jag är riktigt arg.”

Visa ditt barn att du accepterat och tar emot alla hens känslor

”Jag tycker att det verkar som om du är arg. Jag förstår det.”

En plats för att lugna ner sig

Vissa barn gynnas av en överenskommen plats för lugn och ro, dit de själva kan gå när ilskan tar över. Den måste vara trevlig och trygg för barnet.

Man får inte tvinga barnet till platsen. Många barn föredrar ett mjukt, avskilt och litet utrymme, som de fritt kan avlägsna sig från.

Ju mindre barnet är, desto närmare platsen måste föräldern befinna sig så länge som barnet är argt eller upplever andra starka känslor.

Övning: Att förstärka emotionella färdigheter

Mål

Du lär ditt barn att lägga märke till sina egna känslor och beteenden kopplade till dem. Du lär också barnet att känslor tar sig uttryck i kroppen, att känslor varierar i intensitet och att de också avtar med tiden.

Anvisning

Titta i en bilderbok eller tidning på människors ansiktsuttryck och de känslor de ger uttryck för. Fokusera på en känsla i taget.

Använd de färdigheter du lärt dig i att lyssna. Mer information om förmågan att lyssna finns i övningen 2. Att visa omtanke och lyssna.

Gör övningen muntligt. Lägg alla distraktioner, t.ex. telefonen, åt sidan under övningen.

Ställ följande frågor till barnet om känslan efter att ha namngett den
 • När kände du senast så?
 • Vad hände då? Diskutera på vilka andra sätt man hade kunnat agera i situationen. Ni kan rita en serie om situationen eller spela upp den med dockor, leksaker eller kramdjur.
 • Vad hade du lust att göra då?
 • Var och på vilka sätt kändes känslan i kroppen?
 • Hur stark var känslan? Betygsätt känslan på en skala från 0 till 10.
 • Vad hade du behövt då?

Tänk om...?

Ibland kan barnet göra motstånd mot att diskutera känslor. Att sätta sig in i känslor kan vara svårt och spännande. Ett barn kan ha jobbiga upplevelser av hur hen har betett sig i ett känslosvall. Hen kan uppleva situationen som ett test eller att man letar efter en skyldig.

Det är viktigt att den vuxna då skapar en avslappnad och positiv atmosfär och att hen visar intresse och förståelse för alla slags känslor. Ibland kan det hjälpa barnet om ni först funderar på frågorna utifrån att det är någon annan som upplevt känslan, t.ex. föräldern eller barnets favoritleksak.