Skip to main content

Egenvårdsprogram

BEGRÄNSANDE METODER

Till näst kommer du att bekanta dig med sätt som lämpar sig för att begränsa barnets problematiska beteenden. De bör användas med eftertanke och noggrant. De bör endast användas när de positiva metoderna som man lärt sig tidigare redan är i bruk. Verktygen 7–10 är begränsande metoder.

Använd begränsande metoder med eftertanke och noggrant

Begränsande åtgärder fungerar inte om barnets positiva beteende inte stärks eller om det inte finns tillräckligt med positiv interaktion mellan barnet och föräldern.

7. Gör regler och avtal

8. Var tydlig med uppmaningar och förbud

9. Ignorera

10. Fastställ konsekvenser

Att använda begränsande metoder

Begränsande metoder bör användas med eftertanke.

Det rekommenderas att det finns regler och överenskommelser i familjen, och att man ger tydliga uppmaningar till barnet och vid behov effektiva förbud.

Att ignorera problematiskt beteende är effektivt om föräldern kommer ihåg att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt barnets positiva beteende.

Att använda konsekvenser är en sista utväg för att hantera ett barns problematiska beteende.

Kom ihåg

Disciplinärt våld mot barn, dvs. fysiskt och psykiskt våld, är skadligt för barnets utveckling. Det är också förbjudet enligt lag. Sök professionell hjälp om du upplever behov av att ta till våld eller har betett dig våldsamt.