Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Detta egenvårdsprogram ger föräldern en verktygslåda som kan göra vardagen med barnet enklare och förbättra samspelet i familjen.

I och med programmet stärks ofta samspelet mellan barnet och föräldern och föräldrarna lär sig att styra barnets beteende i en positiv riktning. Föräldern blir expert på att lösa sitt eget barns beteendeproblem.

Vad bygger programmet på?

Bakom programmet står flera undersökta föräldraskapsorienterade program som är effektiva för att minska utmanande beteende hos barn.

Varför riktar sig programmet till föräldrar?

Barnet växer och utvecklas i en social miljö. De vuxna i barnets miljö har en stor roll när barnet lär sig sociala färdigheter och att reglera sitt beteende. Därför riktar sig behandlingen av ett barn som beter sig utmanande till föräldrarna för att forma barnets beteende i en positiv riktning.

Kom ihåg

Detta program stärker den positiva relationen mellan barnet och föräldern. Du kan bli expert på att lösa ditt barns beteendeproblem.