Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur mår du?

Det är viktigt för barnet att ha en förälder som mår bra. När du mår bra orkar du möta barnets symtom bättre. När du tar hand om att du själv mår bra föregår du även som ett viktigt exempel för ditt barn.

Stanna upp och fundera på om det som ger dig kraft i vardagen och det som belastar dig är i balans. Har du tillräckligt med tid att återhämta dig och att ägna dig åt sådant som ger dig glädje? Vad kan hjälpa dig att uppnå en bättre balans?

Välbefinnandet i vardagen har en stark koppling till det psykiska välbefinnandet. Till näst kan du granska om de olika delområdena för välbefinnande i din vardag är balanserade.

Kom ihåg

Att föräldern mår bra är utgångspunkten för att barnets symptom kan minska. Därför är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande och sin ork.

Kom också ihåg att acceptera dina egna misstag. Ingen är perfekt som förälder.

Om du behöver stöd för ditt välbefinnande, din ork eller din psykiska hälsa finns det på Psykporten.fi. egenvårdsprogram som stöder välbefinnandet och den psykiska hälsan samt information om tjänster för barnfamiljer.  Sök hjälp och stöd även för dig själv utan dröjsmål!