Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Ni har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:29) får du tips på hur du kan ta hand om ditt eget och ditt barns psykiska välmående efter att ni slutfört egenvårdsprogrammet.

Uppnådde du ditt mål?

Tänk på det mål du satte i början av programmet. Har du uppnått målet? Har det problematiska beteendet du då valde att fokusera på minskat? Och hur handlar du nu i situationer som förälder? Har dina föräldraskapsmetoder ökat?

Förhoppningsvis har ni fått nyttig information, nya idéer och verktyg som kan vara till hjälp för att hantera barnets utmanande beteende. Det lönar sig att även i fortsättningen göra de övningar som passar er. Fortsätt även vara uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Har det utmanande beteendet minskat?

Det finns ingen anledning till oro om barnets utmanande beteende inte har försvunnit helt. Inget barn beter sig bra hela tiden. Det viktigaste är hur du numera agerar i konfliktsituationer och hur det påverkar ditt barn och er familjs liv.

Om ditt barn och er familj kan leva ett mer tillfredsställande liv nu än tidigare, har ni redan uppnått mycket. Det utmanande beteendet kan fortsätta att minska också efter att ni slutfört programmet, då det har blivit en vana att använda verktygen.

Om symtomen inte minskat

Prata med en yrkesutbildad person, om du känner att ditt barn eller du som förälder behöver ytterligare hjälp. Tveka inte att söka hjälp om barnets utmanande beteende blir ännu allvarligare eller om du känner att det påverkar ditt barns funktionsförmåga eller er livskvalitet!

Vad ska jag göra om det här programmet inte var tillräckligt?

När lönar det sig att söka hjälp?

Det är bra att uppsöka vård om barnets symtom börjar störa livet och begränsa aktiviteter som är typiska för barnets åldersnivå. I sådana fall påverkar barnets utmanande beteende familjelivet, kompisrelationerna eller skolgången. Om beteendeproblemen blir utdragna kan de också utsätta barnet för andra problem.

Det lönar sig också att söka hjälp om symtomen belastar familjens vardag, om du känner att dina metoder som förälder börjar ta slut eller om dina krafter börjar minska eller om daghemmet eller skolan upplever att de inte kan hantera barnets beteende.

Var kan jag söka hjälp?

Om ditt barn redan har en vårdkontakt, berätta för denna person om problemen.

Om ditt barn inte har en vårdkontakt ska du kontakta rådgivningen, skolhälsovården eller familjerådgivningen. Socialtjänsterna för barnfamiljer kan hjälpa till med familjens vardag och välbefinnande. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Vad består hjälpen av?

Behandlingen av beteendeproblem hos barn är individuell. Först görs en bedömning av barnets och familjens situation, och behandlingsformen planeras utifrån den. Behandlingen kan till exempel omfatta arbete med en förälder, barnet eller hela familjen.

På mottagningen övar man ofta på liknande verktyg som du har lärt dig i detta program. I vissa situationer kan behandlingen också omfatta olika terapier eller andra riktade behandlingsformer.

Andra användbara program

Tack!

Vi önskar hela familjen lycka till med ert fortsatta arbete och fina stunder tillsammans!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ros och ris.