Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Att uppmana och förbjuda på ett tydligt sätt

Förbud, uppmaningar och instruktioner som ges till barnet bör vara tydliga. På så sätt kan barnet förstå dem och följa dem. Positiv uppmärksamhet och beröm från föräldern förstärker beteendet.

Sättet du ger uppmaningar och förbud åt ditt barn har betydelse. Det är vanligt att föräldern kräver att barnet "lugnar ner sig" eller "beter sig". I dessa fall framkommer inte vad exakt det är barnet ska sluta göra eller hur hen ska bete sig i stället.

Ett barn behöver från den vuxna ett tydligt förbud samt en uppmaning att gå vidare till att göra något annat i stället.

Att uppmana och förbjuda på ett effektivt sätt

 1. Se till att ditt barn lyssnar.
 2. Ge en instruktion i taget.
 3. Se till att instruktionen går att genomföra.
 4. Ge instruktionen rakt och tydligt.
 5. Be barnet att göra något annat i stället för att be hen sluta göra det hen gör.
 6. Ge barnet tid att följa instruktionen. Upprepa vid behov instruktionen endast en gång.
 7. Beröm barnet för att ha följt instruktionen.

Övning: Att begränsa på ett effektivt sätt

Mål

Du lär dig att uppmana och ge förbud åt barnet på ett effektivt sätt. På så sätt lär sig barnet att följa dina instruktioner bättre.

Anvisning

Börja använda effektiva sätt att begränsa barnets problematiska beteende varje gång du önskar att det upphör.

Använd följande metoder:
 1. Avbryt det du själv håller på med och försök hålla dig lugn.
 2. Gå nära barnet och ändra din kroppsställning så att ni är fysiskt på samma nivå.
  Kalla barnet vid namn.
 3. Berätta för barnet vad det är i hens beteende som bör upphöra. T.ex. ”Sluta hoppa på soffan.”
 4. Berätta för barnet varför beteendet är problematiskt. T.ex. ”Du kan falla och skada dig själv.”
 5. Säg exakt vad du vill att barnet ska göra. T.ex. ”Gå ut och hoppa”
 6. Ge barnet tid att visa att hen är samarbetsvillig (5 sekunder).
 7. Om det behövs kan du upprepa instruktionen en gång.
 8. Beröm barnet när hen följer uppmaningen.

Kom ihåg

Barnet kommer inte alltid att lyda, även om du tydligt förbjuder och begränsar. Att upprepa instruktionen eller skrika fungerar inte. Då lär sig barnet att hen inte behöver lyda en lugn uppmaning.

Barn anammar själva vanan att skrika eller tjata om föräldern agerar på det sättet. När man begränsar ett barns beteende är de alltså viktigt när och hur man gör det.

Om barnet inte lyder uppmaningar och du känner att du behöver flera metoder, bekanta dig med övning 10. Att ge konsekvenser.