Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förälderns minneslista

Du har lärt dig många metoder för att kunna minska ditt barns utmanande beteende. Det är ändå bra att komma ihåg att det viktigaste för ditt barn är din närvaro och att relationen mellan er är god.

Den här minneslistan innehåller några av föräldraskapets grundläggande byggstenar. Att återvända till listan regelbundet kan hjälpa dig att fokusera på det som är viktigt.

Ha tålamod och medkänsla

Ditt barn är inte besvärligt eller trotsigt avsiktligt. Barnet har en utmaning eller ett problem, och som förälder kan du hjälpa och stöda ditt barn. Uppmuntra dig själv och ditt barn att försöka. Öva tillsammans på nya sätt att agera.

Föregå med gott exempel

Visa med dina egna handlingar hur man kan närma sig svåra situationer och klara av dem.

Försök leva dig in i ditt barns situation

Försök leva dig in i ditt barns erfarenheter, tankar och känslor, även om det kan kännas svårt i konfliktsituationer.

När du funderar på olika situationer ur både ditt eget och barnets perspektiv, lär du dig att förstå ditt barn bättre. Då kan du hitta mer fungerande sätt att lösa konfliktsituationer.

Se det goda i ditt barn och berätta om det för hen

Kom ihåg att det som ges uppmärksamhet förstärks. Visa ditt barn att du bryr dig. Belöna och beröm barnet också för hens försök.

Ta hand om dig själv

Din ork och ditt välbefinnande är av största vikt för att du ska kunna stöda ditt barn och vara närvarande för hen.