Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Att visa omtanke och lyssna

Alla barn har behov av att deras föräldrar konkret visar omtanke och empati i ord och handling. Genom att lyssna visar du ditt barn att du bryr dig om hen. När du visar omtanke till och har empati för ditt barn stärker du er relation.

Se i videosnutten (0:26) ett exempel på hur föräldern kan visa omtanke genom att lyssna uppmärksamt på barnet. 

Krama ditt barn, ta barnet i hand och håll barnet i famnen. Att använda ett smeknamn eller ett tillgivet ord får barnet att känna sig speciellt. Även blickar och beröring är givande för barnet, och det lönar sig att ge denna sorts uppmärsamhet till barnet ofta.

Det är viktigt att du är intresserad av ditt barns intressen och funderingar och berättar för hen att du uppskattar att hen berättar om dem. När du pratar med ditt barn och lyssnar på ditt barn lär du hen samtidigt också viktiga interaktionsförmågor.

Övning: Att lyssna

Mål

Du visar omtanke till och empati för barnet. Du ger barnet en känsla av att hen är speciell och underbar, trots beteendeproblemen.

Anvisning

Öva på att lyssna på ditt barn enligt följande anvisningar under minst en gemensam diskussion under dagens lopp.  Upprepa övningen dagligen.

Följ dessa steg

  • Ta ögonkontakt med barnet.
  • Visa med din kroppsställning, till exempel med ansiktsuttryck och gester, att du vill höra vad ditt barn berättar.
  • Låt barnet tala till punkt innan du svarar.
  • Var uppmärksam på barnets tankar och känslotillstånd och gör en genuin ansträngning att identifiera dig med dem.
  • Visa intresse med frågor och sammanfattningar: ”Förstod jag rätt att du menar...”.
  • Försök att förstå barnets synvinkel utan att försöka ändra den. Respektera barnets åsikter.
  • Undvik att dra slutsatser eller göra tolkningar.
  • Uppmuntra ditt barn att berätta mer.
Fäst uppmärksamhet vid följande saker

• Framskrider diskussionen annorlunda än vanligt?
• Får ditt barn upplevelsen av att hen blir hörd och förstådd?
• Och hur känner du inför att stanna upp för att lyssna på ditt barn?

Om du vill kan du skriva ner dina tankar
Loading ...

Kom ihåg

Visa omtanke och lyssna på ditt barn även när hen inte gör något speciellt.