Skip to main content

Egenvårdsprogram

På vilken nivå är mina symtom?

Depressionstest

Kort depressionstest (PHQ-9)

Med det här depressionstestet Patient Health Questionnaire kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan fylla i det här testet oavsett om du har diagnosen depression eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du vill skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller på den nationella kristelefonen på svenska 09 2525 0112 (på finska 09 2525 0111).

För varje fråga ska du välja det alternativ som bäst beskriver din situation och dina känslor. Svara utifrån hur du har känt de senaste två veckorna från och med i dag.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: ​Kroencke, K., Spitzer, R., & Williams, J.B.W. (2001). The phq-9: Validity of a brief depression severity measure [Electronic version]. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-13.

Depressionstest 65 år +

Depressionstest för äldre (GDS-15)

Med hjälp av det här testet kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan göra testet oavsett om du har fått diagnosen depression eller inte. Testet är särskilt anpassad för personer över 65 år.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du har tankar på att skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller via den nationella kristelefonen 09 2525 0111 (på svenska 09 2525 0112).

Du kan svara antingen “ja” eller “nej” på varje fråga. Välj det alternativ som bäst beskriver hur du känner för tillfället

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Kurlowicz, L., & Greenberg, S. A. (2007). The geriatric depression scale (GDS). AJN The American Journal of Nursing, 107(10), 67-68. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim)