Skip to main content

Egenvårdsprogram

16. Notera förändringstalet

Förändringstal är allt tal som produceras av personen med ätstörning som rör skälen till, önskan om, förmågan till och behovet av att göra förändringar.

Förändringstal hjälper den närstående att identifiera det stadium den insjuknade befinner sig i. Till exempel kan den sjuka i det förberedande skedet säga: ”Jag skulle kunna motionera mindre, men det hjälper mig att stå ut med ångesten.” Någon som har gått vidare till genomförandefasen kan säga: ”Jag skulle kunna hoppa över joggingturen och försöka koppla av i stället.” 

Förändringstal är ett verktyg för förändring 

Förändringstal förbereder och förutser aktivering för förändring. Det förutspår också framtida förändringar. 

Det är lättare att genomföra något eller en avsikt som man har sagt högt till någon annan jämfört med en som man bara har funderat på ensam. Därför lönar det sig att locka personen med ätstörning till förändringstal: ”Du sa att du är trött på att vara sjuk. Kan du berätta vad som får dig att tänka så?” 

Åstadkomma förändringstal 

Förändringstal kan uppnås genom att man i diskussionen fokuserar på viljan till, metoder för, skäl till och behov av förändring. 

Vilja

 • Var skulle du vilja vara om ett år?
 • Vad skulle du vilja se hända?
 • Vad skulle du göra om du inte hade ätstörningen i ditt liv? 

Metoder

 • Vad kan du göra åt detta själv?
 • Vad klarar du själv av?
 • Vad har du redan uppnått? 

Skäl

 • Varför skulle du vilja att saker ska förändras?
 • Hur skulle det gynna dig?
 • Vilka risker eller skador skulle det minska? 

Behov

 • Vad skulle du vara villig att göra för att förändra saker?
 • Hur viktigt är detta för dig?
 • Vad skulle behöva hända för att du ska vilja detta ännu mer?