Skip to main content

Egenvårdsprogram

UTMANA ÄTSTÖRNINGEN

Vid en ätstörning är det typiskt att personen med ätstörning undviker att bryta mot ätstörningens regler. Att bryta mot ätstörningens regler ger vanligtvis upphov till motstånd, särskilt i början av återhämtningen. Motstånd kan också uppstå under genomförande- och underhållsfasen av förändringar.

Det är naturligt att en familjemedlems ångest inför utmaningar känns svår för en närstående. Det kan kännas som att situationen bara blir värre av att utmana ätstörningen. Då blandar man dock ihop utlösare med orsaken till sjukdomen.  

Att utmana ätstörningen gör inte ätstörningen värre.

Den närstående kan också vara rädd för den insjuknade personens reaktion på utmaningen. Tänk om hen skadar sig själv eller slutar äta helt och hållet? Rädslan förlamar och hindrar den närstående från att agera. Att utmana ätstörningen är dock viktigt.