Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Stöd vid måltider

Ätsituationer är till mycket stor del exponeringssituationer. Tanken bakom det är att mat är en nödvändighet för alla och därför kan man inte göra avkall på det.

Målet är att få personen med ätstörning att äta åtminstone lite mer än vad ätstörningen skulle tillåta hen att äta. 

Atmosfär 

Speciellt i de tidiga stadierna av näringsrehabiliteringen orsakar ätande ren skräck hos personen med ätstörning. Därför är det oerhört viktigt att man försöker lugna ner ätsituationen. Situationen ska vara så trygg som möjligt för den sjuka. Det förbättrar sannolikheten för att ätandet lyckas.  

Att lugna ner situationen minskar också belastningen på den närstående som fungerar som stöd. Det ger hen också bättre möjligheter att fokusera på uppsikt. 

När återhämtningen fortskrider och personen med ätstörning har en friare inställning till att äta, spelar det inte så stor roll längre.  

Matbordet är inte rätt plats för

 • att fastställa konsekvenser för misslyckanden med ätandet 
 • att sätta upp mål för återhämtningen 
 • att hantera och diskutera svåra känslor 
 • vikt- och kroppsprat 
 • att prata om familjemedlemmars eller stödpersonens egna bantningsförsök eller kosthållning 
 • att jämföra familjemedlemmarnas portionsstorlekar 
 • kritisera hur hälsosam eller etisk maten är 
 • värdera olika livsmedel  

Attityd och uttryck 

Personen som stöder måltiden ska intyga att det är helt säkert att äta maten som erbjuds. Osäkerhet hos stödpersonen eller att hen förfärar sig över portionsstorleken ökar den sjukas skräck och motstånd. Stödpersonens uppgift är att ge tillåtelse att äta när ätstörningen försöker förneka det. 

Du kan upprepa för den sjuka att ”mat är medicin och du behöver allt detta”. Om personen med ätstörning frågar hur länge ”tvångsmatningen” varar kan man svara att så länge att ätandet inte längre ger hen ångest. Detta hänvisar till den psykiska återhämtningen, inte till någon målvikt. 

Uppmanande 

I de tidiga stadierna kan det vara nödvändigt att uppmuntra till varje munfull så att personen med ätstörning kan äta upp maten.

Korta, milda uppmaningar fungerar bättre än en lång predikan om fördelarna med att äta:  

 • ”Ta nästa gaffel.”
 • ”Drick en klunk mjölk.”
 • ”Ta en tugga av brödet. Det är alldeles tryggt.”
Låt dig inte provoceras

Ju mer ätstörningen utmanas, desto större motstånd uppstår. Den sjuka kan försöka provocera till exempel genom att kritisera maten eller stödpersonen. Den insjuknade personens mål är att lämna middagsbordet och meddela: ”Nu gjorde du mig arg! Jag äter ingenting längre, och det är ditt fel!”  

Försök att provocera bör bemötas med tålamod och värme: ”Jag är ledsen att du känner så, men ta nu en tugga av ditt bröd.”  

Debattera inte

Det är mycket vanligt med försök att dra in stödpersonen i debatt. Om någon av er blir för upprörd lönar det sig att ta en time out: ”Det är ingen idé att diskutera det här vidare. Nu äter vi klart så pratar vi senare.” 

Svar som leder framåt och svar som leder till debatt 

Avledning 

Du kan försöka minska rädslan och ångesten som personen med ätstörning upplever under måltiderna genom att avleda hens uppmärksamhet. En avledning kan till exempel vara en lätt konversation som stödpersonerna håller igång, att lyssna på musik eller en ljudbok, läsa högt, lösa ett korsord eller sudoku eller titta på videor.  

Se dock till att avledningen inte distraherar din egen uppmärksamhet. 

Fuskförsök 

Den som ger stöd vid måltider bör vara uppmärksam på fuskförsök. Den sjuka kan avleda din uppmärksamhet under måltiden. Samtidigt kan hen försöka gömma mat i sina kläder eller under bordet, torka av fett eller salladsdressing på sina kläder, bordsduken eller håret eller ge av maten till ett husdjur.  

Personen med ätstörning kan röra till maten på tallriken för att det ska se ut som att hen ätit mer än hen har. Hen kan smula bröd runtom bordet eller skala potatis eller frukt så tjockt som möjligt. Hen kan försöka späda ut drycker i öppnade förpackningar.  

Det är vanligt att en insjuknad försöker förhandla om vad som fortfarande behöver ätas. Hen kan till exempel lova att äta mer nästa gång. Dessa löften uppfylls sällan. 

Hantera fuskande 

Stödpersonen ska inte låta den sjuka fortsätta fuska av rädsla för konflikt. Det belönar detta ätstörningsbeteende och ökar fusket i framtiden. I den insjuknade personens sinne betyder brist på ingripande att ingen bryr sig om hen äter eller inte. 

Ingrip vänligt men bestämt. Berätta vad du har märkt och säg att det inte kan fortsätta: ”Mat är medicin, och du behöver allt det här. Jag vet att det är svårt, men jag är här och jag hjälper dig.” 

Det lönar sig att försöka minimera möjligheterna till fusk, till exempel genom att

 • öka uppsikten
 • ersätta bortskaffad mat
 • ta bort bordsduken och servetter
 • kontrollera fickor

Korrigerande åtgärder vidtas bestämt, men vänligt: ”Att äta är nödvändigt, och jag kan inte låta ätstörningen hindra det.”

Gör inte korrigeringar ilsket: ”...för att du håller på med sådana där knep!” 

Efter måltiden 

Personen med ätstörning kan ha ångest över mängden mat som ätits, så hen bör inte lämnas ensamma omedelbart efter maten. Det behövs uppsikt eftersom känsloutbrott och självskada kan förekomma.  

Vissa uppvisar självrensningsbeteende. Då bör man hindra toalettbesök under en timme. Försök till tvångsmässig motion kan också förekomma. Den sjuka kan också utöva tvångsmässig motion innan hen äter. 

Avledning efter måltiden 

Även efter en måltid är avledning ett bra sätt att bekämpa ätstörningstankar på. 

Föräldrarna kan turas om att stödja. Föräldern som hade uppsikt under måltiden kan vila medan den andra föräldern fortsätter efter måltiden. Syskon kan hjälpa till med avledning. 

Personen med ätstörning kan också försöka hantera sin ångest med olika andningsövningar. Du hittar övningarna i Psykportens program för avslappning och andning. 

Hur länge ska måltiderna stödjas? 

Under återhämtningen försvinner de fysiska, sociala och känslomässiga symptomen som orsakas av ätstörningen först. Förändringar på beteende- och tankenivå tar fortfarande månader eller till och med mer än ett år efter korrigeringen av näringstillståndet. 

Därför kan man inte ge avkall på stöd vid måltider under återhämtningen. 

När kan man minska stödet? 

Uppsikten kan minskas när den insjuknade har en mer positiv inställning till att äta och har upphört med försöken att fuska och begränsa eller kompensera för sitt ätande. Ökningen av den insjuknade personens ansvar börjar med de enklaste sakerna.  

För att undvika bakslag görs förändringar i små steg. Om den fysiska och mentala återhämtningen avstannar måste uppsikten tillfälligt ökas. 

Situationerna blir gradvis lättare 

Den närstående bör vara medveten om att behovet av stöd kommer att förändras under återhämtningen. I början kan måltiderna vara smärtsamma och ångestfyllda för alla. De blir gradvis lättare. Även om man måste ge stöd under en lång tid, belastar det inte den närstående lika mycket hela tiden som det gjorde i början av återhämtningen. 

Obs: ångest för de sista kilona 

Personer som återhämtar sig från begränsande ätstörningar upplever ofta en ökad ångest när deras vikt närmar sig deras välbefinnandevikt. Då fruktar personen som återhämtar sig att viktökningen kommer att fortsätta i oändlighet. 

Detta förvärras av den bottenlösa hunger som människor som återhämtar sig från undernäring ofta upplever. Den insjuknade kan vara rädd för att drabbas av en hetsätningsstörning. 

Eftersom situationen kan se bra ut fysiskt kan även en närstående ifrågasätta näringsrehabiliteringens fortsättning och att behöva truga på mat. Då kan det hända att personen med ätstörning återgår till begränsande. Återhämtningen kan bli på hälft och en stor del av den mentala kapaciteten spenderas fortfarande på att räkna kalorier och planera för ätande och motion.  

Ätandet fortsätter tills det inte längre ger upphov till ångest 

Ångesten över de sista kilona kommer att gå över så länge kroppen får återhämta sig ordentligt och vikten korrigeras. Man måste äta tills ätandet inte längre ger upphov till ångest.  

När ångesten är igång kan personen som återhämtar sig tillfälligt behöva mer stöd och uppmuntran.