Skip to main content

Egenvårdsprogram

11. Ätstörningens stadier och förändringsmodell

Ätstörningen som sjukdom framskrider genom vissa stadier. Även återhämtningen framskrider på ett visst sätt. På den här sidan presenteras stadierna i en ätstörning samt förändringsmodellen.

Att känna igen ätstörningens stadier och uppfatta en förändringsmodell är till nytta för den närstående. När den närstående förstår vilket stadium personen med ätstörning befinner sig i och dennes beredskap att acceptera behovet av förändringar, kan hen relatera sitt agerande i enlighet därmed. 

Ätstörningens stadier 

Ätstörningens olika stadier kan pågå i månader eller till och med år. Det kan också förekomma bakslag mellan stadierna. 

 1. Smekmånaden
  I början av sjukdomen trivs den insjuknade först med sin ätstörning. Den ger hen självkänsla och en känsla av kontroll.  
 2. Lidandefasen
  Så småningom börjar ätstörningen ta mer än den ger. I lidandefasen inser personen att hen inte längre har kontroll, utan att ätstörningen kontrollerar allt. Livet är begränsat och fyllt av ångest, men den insjuknade ser ingen väg ut.  
 3. Önskan om förändring
  När önskan om förändring uppstår förstår personen med ätstörning att detta inte behöver fortsätta och att det finns ett liv utanför ätstörningen. Hen börjar tänka på och planera för sätt att bli av med sjukdomen. 
 4. Förändringar
  Därefter börjar personen med ätstörning göra förändringar som så småningom leder till återhämtning. Att göra förändringarna kräver motivation och stort mod.   
Början av sjukdomen och smekmånaden
Lidandefasen
Önskan om förändring
Förändringar och återhämtning

Underhållsfasen är utmanande och kräver stöd 

Bland ovanstående stadier av en ätstörning saknas en underhållsdel. Förändringen måste upprätthållas i månader och till och med år för att näringstillståndet och hjärnan ska återhämtas ordentligt. Underhållsfasen är ofta den mest mödosamma och skrämmande för personen som återhämtar sig. Då behövs stöd och uppmuntran. 

En insjuknad som är ivrig över hoppet om återhämtning kan till exempel öka sitt ätande. När magen fylls eller undervikt korrigeras kan rädslan för att bli tjock aktiveras och orsaka enorm ångest.  

Förändringsmodell 

Förändringsmodellen tar hänsyn till underhållet. I modellen är det en förutsättning för att tillfriskna.  

Personen med ätstörning kan före slutlig återhämtning

 • stanna upp i något stadium
 • gå fram och tillbaka mellan olika stadier
 • nästan gå tillbaka till början och fortsätta igen enligt stadierna.

Personen med ätstörning kan vara längre hunnen i förändringen på ett område än på ett annat. 

Förändringsmodellens stadier 

Övning: Förändringsfas hos personen med ätstörning

Varför? 

I den här övningen identifierar du i vilken förändringsfas din sjuka närstående befinner sig i. Detta hjälper dig att förhålla dig till situationen på rätt sätt.

Hur? 

Läs om förändringsfaserna i texten ovan. 

Fundera på vilken förändringsfas personen med ätstörning befinner sig i just nu.

Loading ...