Skip to main content

Egenvårdsprogram

Plan för att förhindra återfall

Det är lättare att identifiera risksituationer, bakslag och återfall om man har gjort upp en plan för att förebygga återfall tillsammans med personen som återhämtar sig. Det gör det också lättare för en närstående att ingripa i situationen.

Planen görs upp genom diskussion. Det är också bra att reflektera över återhämtningsprocessen och eventuella tidigare bakslag:  

  • Hur kände jag mig i olika stadier av ätstörningen?  
  • Vad var mitt typiska ätstörningsbeteende?  
  • Vad hjälpte mig att överleva?  
  • Vad gjorde situationen svårare eller utlöste ätstörningsbeteende tidigare?  

Du kan använda formuläret nedan till hjälp. Du behöver inte planera eller skriva ner allt genast. Planen kan med tiden ses över punkt för punkt.  

Hur hjälper planen? 

Syftet är att hjälpa personen som återhämtat sig att uppfatta hur hen själv kan förändra sin situation. Det blir lättare för närstående om personen som återhämtat sig har definierat på vilket sätt hen vill att man ska ingripa.

Övning: Plan för att förhindra återfall 

Varför? 

I den här övningen gör du och personen som återhämtat sig upp en plan för att förebygga bakslag och återfall. Det gör det lättare att identifiera dessa situationer och för närstående att ingripa i dem. 

Hur? 

Planen innehåller en granskning av återhämtningsprocessen och eventuella tidigare bakslag.

Planen görs upp genom diskussion. Det lönar sig att skriva ner det på ett separat papper, i telefonen eller i pdf-bilagan du hittar i slutet. I pdf-bilagan hittar du ett exempel på planens struktur. 

Planen ska innehålla

Motiverande faktorer 

I början av planen antecknas motiverande faktorer. De är anledningarna till att personen som återhämtat sig vill förbli frisk.  

Eventuella utlösande faktorer 

Dessa kan till exempel vara en stressig situation i studierna eller arbetslivet, semesterresor, studentutbyte, jämförelse med kompisars prestationer, att bli magsjuk, att flytta hemifrån, en närståendes död, att misslyckas i något som är viktigt för en själv eller andras kommentarer om ens utseende.  

Metoder och styrkor för att hantera utlösande faktorer 

Dessa kan till exempel vara att göra något annat, som en lugn promenad i naturen eller lyssna på musik. Vissa hjälps av kreativa aktiviteter som att skriva eller rita. Att prata med en vän eller närstående kan också hjälpa.  

Hjälpare 

Passiva hjälpare: Personer eller aktörer som personen som återhämtat sig kan vända sig till vid behov.  

Aktiva hjälpare: De personer som kan dela sina egna observationer och får ingripa i personens agerande om de märker att något är fel. 

Beskriv även vilket tillstånd personen som återhämtat sig befunnit sig i vid olika stadier 

Till sist beskrivs hur tillståndet för personen som återhämtat sig skulle vara i en stabil situation och i olika stadier av ett återfall. Anteckna de tecken genom vilka antingen hen eller den närstående skulle känna igen saken.  

1. Stabil situation 

Hur identifiera den? 

Exempel:

Jag klarar vanligtvis av att äta intuitivt. Jag äter när jag är hungrig. Jag försöker inte gå ner i vikt. Motion ger mig vanligtvis välbefinnande, och jag klarar också av att vila. Jag orkar vanligtvis studera och umgås med mina vänner. Jag har ibland negativa tankar om mig själv, men jag kan lämna dem åt sidan och fokusera på resten av livet.

Åtgärder

Exempel:

Om det behövs tar jag en promenad med hunden. Jag pratar regelbundet med en vän. Jag försöker tänka positivt. 

Jag kommer ihåg att äta mångsidigt och tillräckligt ofta.

 

2. Lindrigt återfall 

Hur identifiera den? 

Exempel:

Det är svårt för mig att lita på min hunger. Jag förlänger måltidsintervallen. Det är svårt att lägga fet ost på smörgåsen. Jag känner för att minska portionsstorleken om jag ätit mera under föregående måltid. 

Jag märker att jag börjat gå snabbare. Min vikt har sjunkit något, och mina händer är svala. Ibland uteblir mensen. 

Det känns tröttsamt att vara med mina vänner och det är svårt för mig att följa med i deras tankegång. Jag är ofta irriterad. Jag har ibland negativa tankar om mig själv, och de stör mig länge.

Åtgärder

Exempel:

Jag går igenom de näringsriktlinjer jag fått tidigare och följer dem. Jag kommer överens med hälsovårdaren om viktkontroll.  

Jag skriver ner störande tankar i min dagbok. Jag pratar med en passiv hjälpare. Jag ber mina vänner att skicka uppmuntrande meddelanden till mig. 

Jag skär ner på att gå till gymmet och tar vilodagar. Jag går inte en promenad ensam, jag ber en vän att följa med mig.

 

3. Måttligt återfall 

Hur identifiera den? 

Exempel:

Jag äter långsamt och portionerna har blivit mindre. Jag hoppar över måltider. Jag dricker mycket vatten eller te för att maskera hunger eller undertrycka lusten att hetsäta. Jag har uteslutit feta ostar och mejeriprodukter. 

Det är svårt för mig att vila. Jag springer hellre än att gå.

Min vikt har tydligt minskat. Jag fryser ofta.  

Jag har svårt att koncentrera mig på föreläsningar och minnet sviker. Negativa tankar snurrar ständigt i huvudet.

Jag orkar inte skratta åt mina vänners historier, och jag grälar ofta med mina föräldrar.

Åtgärder

Exempel:

Jag kommer överens med hälsovårdaren om regelbundna viktkontroller. Jag kontaktar min terapeut. Jag bokar tid hos en läkare. 

Jag ber en närstående eller vän att äta tillsammans med mig och berättar om behovet av stöd. Jag klär mig varmt. Jag slutar gå till gymmet. Jag diskuterar stödåtgärder med en aktiv hjälpare.

 

4. Fullskaligt återfall 

Hur identifiera den? 

Exempel:

Jag räknar ständigt kalorier. Jag försöker äta så lite som möjligt. Ibland får jag en okontrollerbar lust att äta, och efteråt kräks jag. 

Jag motionerar för att få äta. Jag fryser hela tiden. Mina mens har upphört. Jag tappar hår. Jag orkar inte göra någonting och min koncentrationsförmåga är obefintlig. I tankarna snurrar hur misslyckad jag är. Ingenting spelar någon roll. 

Jag är inte intresserad av mina vänner. Mina närståendes oro känns överdriven, och detta orsakar ständigt konflikter.

Åtgärder

Exempel:

Jag låter mina närstående/X ta ansvar för min kost. Jag ber om sjukledighet från mina studier. Jag klär mig varmt och rör mig bara så mycket som tillåtet. Jag går regelbundet till terapi och läkarkontroller. Jag är redo för avdelningsvård om situationen inte annars förbättras.

Observera

Du behöver inte planera eller skriva ner allt genast. Planen gås igenom punkt för punkt över tid. 

Syftet är att hjälpa personen som återhämtat sig att uppfatta hur hen själv kan förändra sin situation. För de närstående blir det i sin tur lättare om personen som återhämtat sig har definierat på vilket sätt hen skulle vilja att man ingriper.