Skip to main content

Egenvårdsprogram

MOTIVERA TILL FÖRÄNDRING

I den här delen diskuteras motivation till förändring, ätstörningens stadier och hur man identifierar dem. I delen diskuteras också hur det lönar sig för en närstående att prata med personen med ätstörning i de olika stadierna.

Både ätstörningen och återhämtningen från den framskrider i etapper. Stadiernas varaktighet är individuell och varierar från månader till år. Man kan också gå bakåt i stadierna. 

För att personen med ätstörning ska kunna gå framåt från ett stadium av sjukdomen till ett annat och kunna återhämta sig måste hen kunna ändra sitt beteende. Den insjuknade personens förmåga att ta ansvar och hens mod att göra förändringar är dock olika i olika stadier av sjukdomen.  

Förändringar i den närståendes beteende 

Den närstående måste också motiveras att ändra sitt eget beteende i förhållande till den insjuknade och ätstörningen. Ofta händer detta snabbare än hos den insjuknade. Det kan ge upphov till onödiga förväntningar, irritation och konflikter. 

Den närstående kan stödja utvecklingen av den insjuknade personens motivation att förändras. Hen kan hjälpa till att planera, genomföra och upprätthålla förändringar.