Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilken typ av problem orsakar en ätstörning?

Ätstörningar orsakar fysiska, psykiska och sociala problem.

Psykiska problem 

Personer med ätstörningar upplever också många andra psykiska symtom, såsom depression, tvångssymtom och ångest. De beror ofta på svält. De korrigeras också ofta när näringstillståndet förbättras.  

De kan också vara sina egna självstående psykiska störningar som kräver annan behandling utöver korrigering av näringstillståndet.  

Självdestruktivitet 

Ungefär en tredjedel av personer med ätstörningar uppvisar också annat självskadande beteende. Hos ungefär hälften av dem började detta före ätstörningsdiagnosen och hos hälften efter ätstörningsdiagnosen. 

Missbruk av rusmedel 

En ätstörning predisponerar för missbruk av rusmedel. 

Personlighetsstörning 

Personlighetsstörningar förekommer hos en av fyra eller fem personer med ätstörning.  

Fysiska förändringar och risker 

Allvarlig viktminskning eller undernäring kan leda till:  

  • konstant trötthet 
  • att pulsen blir långsammare 
  • sänkt blodtryck 
  • lägre blodsocker 
  • förändringar i vätske- och saltbalans 
  • yrsel och svimning 
  • hjärtrytmrubbningar, förtvining av hjärtmuskeln och hjärtstillestånd 
  • svullnad i fötter eller händer 
  • utebliven menstruation 
  • benskörhet och osteoporos 

Fysiska förändringar kan också inkludera att håret blir tunnare och håravfall, att naglarna blir tunnare och blåaktiga, torr hud, luddliknande kroppsbehåring, uttorkning, frysande och förstoppning. 

En ätstörning syns inte alltid på utsidan 

Anorexi orsakar vanligtvis viktminskning, och hetsätningsstörning orsakar viktökning. Man kan dock inte ställa en diagnos eller fastställa att det inte är en ätstörning baserat på en persons vikt, BMI, utseende, ålder eller kön.  

Kroppsstorlek eller vikt bestämmer inte sjukdomens svårighetsgrad, behovet av hjälp eller återhämtningen. Det viktigaste är människans funktionsförmåga och mentala tillstånd.  

Övervikt och ätstörning 

Särskilt människor som är överviktiga möter ofta bagatelliserande av deras symtom. Hetsätningsstörning är fortfarande en sjukdom som inte identifieras tillräckligt väl.  

Enligt studier har överviktiga personer med anorexi liknande psykiska symtom när de får behandling, och de har fysiska komplikationer som är minst lika allvarliga som normalviktiga anorektiker.