Skip to main content

Egenvårdsprogram

18. Främja förändring

Den närstående kan främja den sjukas förändringsprocess.

Främjande av förändring i olika skeden

Helhetsuppfattning 

För att uppfatta helheten är det bra att fundera ur den insjuknade personens synvinkel på vad som håller hen fast vid ätstörningen och förhindrar förändring. Det är ofta svårt och skrämmande att närma sig dessa frågor. 

Det är lätt för en närstående att bara fokusera på att betona fördelarna med förändring. Det kan ogiltigförklara den insjuknade personens rädsla och oro. Resultatet kan vara att personen med ätstörning börjar göra motstånd tillsammans med ätstörningen. 

I följande övning funderar vi på fördelarna och nackdelarna med att hålla fast vid ätstörningen ur den insjuknade personens perspektiv. 

Övning: Fördels–nackdelsanalys 

Varför? 

I den här övningen beskriver du vilka fördelar och nackdelar personen med ätstörning upplever med återhämtning och med att hålla fast vid ätstörningen.

På så sätt kommer du att bättre förstå vad det är som hindrar förändring. Då är det lättare för dig att fundera ut vad man kan göra åt dem. 

Hur?

Du kan göra övningen antingen ensam för att reda ut dina egna tankar eller tillsammans med den sjuka.  

Skriv upp punkter som talar för förändring och för att inte förändras på papper, i rutorna nedan eller i den utskrivbara pdf-filen. 

Exempel 

Exemplen i svarsrutorna är reflektioner från en ung vuxen student i reflektionsstadiet. 

Exempeltabell för utvärdering av för- och nackdelarna med förändring
Loading ...