Skip to main content

Egenvårdsprogram

14. Förändringsplan

Återhämtning från en ätstörning sker inte av en slump. Det kräver betydande arbete från personen som återhämtar sig. Motivationen till förändring och modet varar sällan länge om det inte finns någon ordentlig handlingsplan.

När man planerar en förändring bör följande frågor beaktas: 

  • MÅL, dvs. vad vill jag förändra?  
  • MOTIVERANDE FAKTORER, dvs. varför vill jag ha förändring? 
  • METODER, dvs. vilka åtgärder ska jag vidta? Vad hjälper en att göra en förändring? Vad är skadan? 
  • RESULTATET, dvs. hur vet jag att jag har lyckats?  

Övning: Förändringsplan  

Varför? 

I den här övningen gör du en förändringsplan för att beskriva dina egna handlingar i förhållande till din närstående med en ätstörning. Att skriva ner målet, motiverande faktorer, metoder och resultat hjälper i svåra situationer. 

Hur? 

Fundera och skriv dina svar på frågorna nedan. Du kan till exempel fundera på dina egna reaktionsmönster eller sätt att lyckas externalisera ätstörningen. 

Du kan också använda samma frågor för att hjälpa personen med ätstörning att reflektera över sin egen situation. 

Loading ...