Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Detta program närmar sig sitt slut. I detta skede kan du tacka och berömma dig själv för att du har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Tack för att du har orkat stödja din närståendes återhämtning och arbeta med er situation så här långt!

Förhoppningsvis hittade du i det här programmet hjälp och råd som du tyckte var till nytta. I den här delen hittar du instruktioner om vad du kan göra om din närståendes ätstörning återkommer. Fokus riktas också mot din egen ork. 

Var närvarande i nuet 

Det är viktigt att medvetet rikta psyket till vad som händer just nu. Du går miste om livet i nuet om all din tid går åt till att bekymra dig över det förflutna eller vara orolig för framtiden. 

Var hoppfull inför framtiden 

Förutom att vara närvarande i nuet lönar det sig att vara öppen för framtiden. Du vet inte vad som komma skall.