Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur kan jag vara till hjälp?

Ätstörningen påverkar också den insjuknade personens relationer. Partnern, vännerna eller de anhöriga är inte ansvariga för den insjuknade personens återhämtning, men kan vara ett stöd för hen.

Ätstörningar är allvarliga sjukdomar. De kan orsaka livslånga fysiska skador för personen med ätstörning.

Särskilt för en ung människa kan ätstörningen utestänga hen från hens eget liv. Undernäring kan påverka sällskaplighet, minne och intellektuella funktioner. Den försämrar förmågan att lära sig. När man är undernärd kan man inte använda sin fulla mentala kapacitet. 

Det är viktigt att ingripa 

Ätstörningar blir lätt långvariga. Då lider personen med ätstörning av psykologiska, sociala och fysiska symtom i åratal, och ibland till och med årtionden.  

Man kan återhämta sig från en ätstörning även flera år efter insjuknandet. Ju tidigare personen med ätstörning får hjälp, desto bättre är chanserna till återhämtning.