Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Identifiera dina reaktionsmönster

Närstående till en person med ätstörning har olika reaktionsmönster med vilka de reagerar på den drabbades beteende. Reaktionerna är instinktiva. De beror på situationen och den närståendes tidigare erfarenheter, liksom nuvarande resurser och personlighet.

Reaktionsmönster är förståeliga, men de främjar inte alltid återhämtning. De kan till och med upprätthålla ätstörningsbeteende genom att fungera som en belöning eller ny utlösare.  

Den närstående kan ändra sitt beteende 

Den insjuknade personens beteende och reaktioner styrs av den ångest som ätstörningen orsakar. Således kan bara den närstående ändra sitt eget beteende.  

Om du vill ändra ditt beteende för att stödja den insjuknade personens återhämtning är det viktigt att först identifierar dina egna sätt att reagera. När du känner igen dina reaktionsmönster kan du förbättra din känslomässiga reglering.  

Reaktionsmönster 

Djurmetaforerna nedan har utvecklats för att identifiera olika reaktionsmönster. Reaktionsmönster kan delas in i reaktionsmönster som visar känslor och reaktionsmönster som visar riktning. 

Reaktionsmönster som visar känslor 

Reaktionsmönster som visar riktning 

Reaktionsmönster i familjen 

Särskilt i familjer bildar föräldrarna ofta motsatspar som reagerar på samma situation på motsatta sätt. 

Om en av föräldrarna förhåller sig känslomässigt till ätstörningen, försöker den andra balansera situationen genom att fokusera på logiskt resonemang. Par kan till exempel bestå av en struts och en känguru eller en manet och en noshörning.  

Övning: Mina reaktionsmönster 

Varför? 

I den här övningen identifierar du dina egna typiska sätt att reagera på din sjuka närstående. Målet är att hitta sätt att ändra dessa reaktionssätt. 

Hur?

Tänk på dina egna typiska reaktionsmönster som uppstår i interaktioner med personen med ätstörning. 

Fundera sedan på svar på frågorna nedan.

Loading ...