Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går vi vidare?

Du har nu slutfört programmet. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis fick du nyttig information, nya idéer och verktyg. Det är värt att fortsätta göra de övningar som passar er. Var också i fortsättningen uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt. 

Tillåt dig själv vilodagar och planera dem till och med i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern. 

Vid behov kan du även bekanta dig med andra egenvårdsprogram i Psykporten, dessa kan vara till hjälp. 

Kom ihåg

Om belastningen som din livssituation orsakar känns så stor att dina resurser inte räcker till för att hantera den, ska du inte tveka att söka hjälp! 

Vad ska jag göra om det här programmet inte hjälpte mig? 

Professionell hjälp 

Belastningen från en utmanande livssituation kan exponera för psykiska problem. Då kan det finnas ett behov av professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din egen vårdperson om dina känslor. 

Om du inte har någon vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel hälsostationen, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster. 

Ätstörningsförbundet i Finland rf

Ätstörningsförbundet och dess lokala medlemsföreningar erbjuder dessutom information om problem med ätandet och kroppsuppfattningen samt ett brett kamratstöd och aktiviteter för både personer med problem och deras närstående.

Nätterapi

Om symtomen är relaterade till bulimi och hetsätning finns det också tillgång till nätterapi. Nätterapi finns tillgänglig för personer över 16 år.

Nätterapi är vård som du får tillgång till via din dator eller en smart enhet och där terapeuten hjälper dig att göra framsteg. I nätterapin behandlar man delvis samma teman som i detta vårdprogram, och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya handlingsmodeller med hjälp av information i form av texter, videor och övningar. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visats ge lika bra resultat som psykoterapi ansikte mot ansikte.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka efter att läkaren har utfärdat remissen.

Andra användbara program

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och glädje i livet! 

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet?

Vill du ge oss respons på innehållet eller komma med utvecklingsförslag? Vi tar gärna emot både ris och ros.