Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad upprätthåller en ätstörning?

Ätstörningsbeteende upprätthålls av undernäring, interaktion och interna faktorer.

Undernäring 

 • Otillräckligt energiintag 
 • Överdriven förbrukning i förhållande till energiintaget 

Den viktigaste faktorn som förhindrar återhämtning är undernäring. Det upprätthåller ett energiunderskott som direkt påverkar hjärnans funktion.  

Att sluta gå ner i vikt och korrigera sitt näringstillstånd är förfärande för en person med en ätstörning vid en viss tidpunkt, men nödvändigt för återhämtning.  

Energiunderskott upprätthåller också tendensen att hetsäta.  

Interaktion 

 • Anpassning 
 • Visa negativa känslor 
 • Kritisera och skylla på personen med ätstörning 

I hemmet är den viktigaste faktorn som upprätthåller en ätstörning att man anpassar sig till ätstörningsbeteendet och de krav som ätstörningen ställer. Då lämnas den insjuknade till ätstörningens nåd.  

Anpassning kan kännas som ett bra sätt att minska den insjuknade personens ångest. På lång sikt fungerar det dock inte. Ingenting är tillräckligt för ätstörningen. 

Även vissa typer av kommunikation och att visa de egna negativa känslorna för personen med ätstörning hindrar återhämtning. 

Interna faktorer 

 • Katastroftänkande 
 • Perfektionism 
 • Oflexibilitet 
 • Att fastna i detaljer 

Den insjuknade personens personlighetsdrag har sannolikt bidragit till uppkomsten av ätstörningen. När sjukdomen är aktiv accentueras de av undernäringen. De gör också återhämtningen svårare.  

Övning: Identifiera upprätthållande faktorer

Varför?

Här identifierar du faktorer som upprätthåller ätstörningen och funderar på vad du kan göra för att påverka dem. Reflektionen hjälper dig att förbereda dig för att stödja din närstående.

Hur? 

Fundera på sakerna nedan. Fundera på om de upprätthåller din närståendes ätstörning. Svara "ja" eller "nej" för var och en.  

Fundera samtidigt på vilken av de faktorer du har identifierat som starkast upprätthåller ätstörningen. 

Fundera slutligen på:

 • Vad skulle du själv kunna eller vilja göra åt dessa?
 • Och vad är det som hindrar dig?
 • Kan du själv påverka dessa hinder på något sätt? 

Vilken typ av faktorer som upprätthåller ätstörningen identifierar du i er situation?

Loading ...