Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar du olika handlingssätt och övningar.  

Delen går igenom hur en närstående kan agera i olika situationer. Du lär dig hur det lönar sig att hantera symtomen och på vilka sätt du kan påverka dem. 

Du kan utforska delens innehåll i vilken ordning du vill. Du kan också välja bara de övningar som bäst passar er situation.   

Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan spara de handlingssätt och övningar som ni behöver till exempel som bokmärken på din dator eller ta skärmdumpar med din telefon.