Skip to main content

Egenvårdsprogram

17. Undvik diskussionsfällor

Vissa fenomen kan lätt leda till en diskussion som kör fast eller spårar ut. Om dessa samtalsfällor inte identifieras kan de upprepas från en konversation till en annan och hindra skapandet av en interaktion som främjar återhämtning.

Söka lugnande 

Personen med ätstörning kan i ångestfyllda stunder försöka söka lugnande från de närstående: ”Jag går väl inte upp i vikt av det här?”, ”Ingen gillar väl mig?”, ”Jag duger ingenting till!”  

Lugnande ger bara tillfällig lindring. Snart kommer den insjuknade personen att behöva mer av det. Personen med ätstörning behöver lära sig att ångesten bäst övervinns när man inte gör något åt den. Hen måste öva på att hantera svåra situationer på egen hand.  

Det är mer användbart att säga, till exempel: ”Jag märker att du har det svårt nu. Det går snart över. Låt oss bara vara och andas. Du är trygg. Jag är med dig.” 

Diskussionen kör fast 

Om diskussionen kör fast i till exempel utseende, vikt, rädsla för framtiden, katastroftänkande eller allmän negativitet, ger det personen med ätstörning illusionen att ämnet är av avgörande betydelse.  

Diskussionen kan riktas till andra ämnen, till exempel såhär:  

  • ”Jag har fått höra att sådant här ältande inte är till hjälp i återhämtningen. Tänk om vi nu kunde...?” 
  • ”Nu tycker jag att det låter som att det är ätstörningen som pratar. Skulle jag ibland kunna få höra hur XX känner sig?” 
  • ”Det verkar som att du får dig själv att må sämre genom att grubbla på det här. Skulle vi nu kunna göra...?”  
  • ”Hur mycket tror du att det här kommer att betyda för dig om till exempel fem år?” 

Lockande till debatt 

Lockande till debatt är vanligt. Debatten är fruktlös eftersom det får personen med ätstörning att gräva sig ännu djupare ner i sin egen grop. Risken är också att man själv blir frustrerad och arg. Det främjar inte en konstruktiv och trygg återhämtningsmiljö.​ 

Brist på empati 

Att möta personen med ätstörning inbegriper att visa empati, det vill säga förståelse för den andra personens upplevelse och känslor.  

När den insjuknade berättar om sin oro 

  • Berätta inte värre exempel. Det visar personen med ätstörning att hens problem är onödigt. 
  • Försök inte att omedelbart hitta den goda sidan av saken. Det förminskar den andras behov och känslor. 
  • Börja inte försöka lösa problemet själv. Det är mer till större nytta att fråga hur den andra själv har tänkt lösa problemet.