Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur kan ätstörningen påverkas?

Att korrigera undernäringen spelar en nyckelroll, och därför måste ett tillräckligt energiintag tryggas. För att normalisera ätandet krävs exponering och tolerans mot besvärliga situationer.

Korrigering av undernäring 

Undernäring korrigeras genom näringsrehabilitering. Det baseras på regelbundet, tillräckligt och varierat ätande. 5–6 måltider äts per dag var 2–3 timme.  

Normalisering av ätande är viktigt 

När det gäller måltider eftersträvas normalt beteende: inga listor, mätningar eller begränsningar av olika livsmedelsgrupper. Målet är att kunna äta intuitivt medan man lyssnar på kroppen. 

Det bör gå att äta också i sociala situationer. 

Vid hetsätningsstörning är det viktigt att ge upp försök att gå ner i vikt så att bryta cykeln av kaotiskt ätande kan brytas.  

Motion och toalettbesök 

Korrigeringen av undernäring förstärks ofta av ett förbud mot motion. På så sätt kan all erhållen energi användas för att reparera skadorna som orsakats av ätstörningen. 

Om det förekommer självrensningsbeteende är det inte tillåtet att gå på toaletten på en timme efter en måltid. 

Vårdnadshavarnas agerande 

I synnerhet hos barn i växande ålder försöker man korrigera undernäringen snabbt. Det säkrar tillväxten och utvecklingen och förebygger permanenta skador.

För att framgångsrikt korrigera undernäring lönar det sig för vårdnadshavarna till en minderårig att agera på följande sätt:

  • Att laga och erbjuda personen med ätstörning sådan mat som familjen brukade äta före ätstörningen. Undantaget är lätta produkter. De är passar inte för näringsrehabilitering. 
  • Håll den unga borta från köket medan maten tillagas. 
  • Ta inte med den unga till mataffären. 
  • Portionera den ungas mat. 
  • Bestäm om energitillskott och motion enligt hur dagen och föregående måltider har gått. 
  • Använd den vuxnas omdömesförmåga och förhandla inte med ätstörningen. 

Exponering och tolerans 

För att näringsrehabiliteringen ska lyckas i öppenvården krävs långvarig uppsikt, stöd och närvaro under och efter måltiderna av den familjemedlem som fungerar som stödperson.  

Eftersom målet också är att normalisera ätandet räcker det inte bara att se till att energiintaget är tillräckligt. Det behövs exponering och byggande av tolerans för situationer som personen med ätstörning försöker undvika. En situation som den drabbade undviker kan till exempel vara socialt ätande. Se verktygsdelen på sida 8. Exponering. 

Säkerställande av energitillgången 

Att korrigera undernäring och undervikt kräver en betydande mängd energi, särskilt vid återhämtning från anorexi. Det beror på att ämnesomsättningen varit på sparlåga. 

När näringstillståndet förbättras börjar kroppen på nytt starta upp funktioner som tidigare varit avstängda på grund av svält. Dessa är till exempel värmeproduktion och hormonaktivitet. Det krävs gott om energi för att räcka till inte bara dessa, utan också till att korrigera undervikten. 

Energimängden bör ökas med jämna mellanrum så att nivån nästan kan tredubblas jämfört med den vanliga nivån.

Under återhämtningsfasen nästan fördubblas energibehovet 

När näringstillståndet har korrigerats behöver personen som återhämtar sig fortfarande nästan dubbelt så mycket energi som en frisk person i samma ålder. Detta beror bland annat på att värmeproduktionen förbrukar dubbelt så mycket energi även under återhämtningsfasen.  

Det ökade energibehovet känns ofta som bottenlös hunger. Denna fas kan vara flera månader och till och med ett år efter att näringstillståndet korrigerats. 

Kom ihåg

Att korrigera undernäring är en viktig del av ätstörningsbehandling, så det lönar sig att satsa på detta. 
 
En närstående kanske tänker att det räcker så länge den insjuknade äter åtminstone något. Näringsrehabilitering kommer dock inte att lyckas på det sättet och hjärnan kommer inte heller att återhämta sig.