Verktyg för mentalt välbefinnande

Varje verktyg innehåller en text och en övningsuppgift, som passar ihop med temat. Du kan göra så många övningsuppgifter du vill i din egen takt. I anslutning till varje verktyg finns en kort presentation av de symptom som övningsuppgiften lämpar sig för. När du går igenom verktygen kanske du märker att många övningsuppgifter passar för flera symptom.

 
Lyckomätaren

Forskningen inom positiv psykologi ger oss information om hur vi kan främja vår hälsa. Den traditionella...

Dina talanger

Målet med denna övning är att hjälpa dig hitta personliga gåvor, föremål för intresse och förmågor som en del av ett...

Välbehagsförrådet

Utmaningarna i det moderna livet riktar sig till stor del mot människans psykiska välbefinnande. Vår tid har...

Förändringens fyra fält

Motivationen styrs av förmågorna, förväntningarna på att lyckas, intressen och nyfikenheten. Dessa är...

Fri från ältande

Ibland kan det vara svårt att se var gränsen går mellan en nyttig hantering av ett problem och onödigt ältande. Målet med...

Kroppens språk

Man tänker sällan på att känslor har ett fysiskt språk. Musik har ett tonande ljud som vi kan höra, men det har också ett språk...

Det viktigaste först  

I den här övningen granskar vi sådant som är viktigt för varje människa. Sådant som skapar en grund för hållbara val, aktiviteter och motivation...

Avslappning som en del av livet 

Målet med denna övning är att lära dig använda avslappning som ett sätt att reglera dina känslor. Övningen kan vara...

Framtidsvindar 

Olika sätt att bete sig, som är välmenande och till och med logiska, kan lindra utmattningen eller ångesten för en stund...

Riktad uppmärksamhet

Målet med denna övning är att lära dig observera och tolerera tankar och känslor med hjälp av styrd uppmärksamhet...

 
​​​​​​​​