Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Du har nu lärt dig nya sätt att stöda ditt barn i att övervinna sin talängslan. I det här skedet kan du tacka och berömma dig själv och ditt barn för att ni har slutfört programmet samt för de resultat ni har uppnått. Vad fint att ni har kommit så här långt i programmet!

Föräldraskap och egna inre resurser

Ditt eget välbefinnande och din ork är grunden för att stöda ditt barn. Till näst får du fundera på din egen inställning till föräldraskapet och finna sätt att stöda din ork. Vi funderar också på vad som är viktigast i föräldraskapet.

Att stöda förändringsprocessen

I den här delen utvärderar du de resultat ni har uppnått. Du får också information om hur förändringsprocessen fortskrider och hur du kan öka er motivation till fortsatt arbete.

Efter egenvårdsprogrammet

I slutet hittar du information om när och var ni vid behov kan få ytterligare hjälp i det fall att det här programmet inte hjälpte er tillräckligt.