Skip to main content

Egenvårdsprogram

Märker du av en förändring?

I början av övningarna observerade du hur avslappnat barnet var och hur flytande talet var i vardagliga situationer. Fyll nu i utvärderingsblanketten på nytt. Märker du av en förändring?

Observera förändringen tillsammans med barnet 

Ni kan studera kartan över modet att tala som ni gjort. Har områdena för modet att tala blivit större eller starkare? Har de blivit fler?  

Har symtomen minskat? 

Fint! Det finns ingen anledning till oro om ditt barns symtom inte har försvunnit helt. Det viktigaste är hur de påverkar ditt barns liv idag. 

Om ditt barn kan leva ett mer tillfredsställande liv nu än tidigare, har ni redan uppnått mycket. Symtomen kan fortsätta att minska även efter att ni slutfört programmet, då det har blivit en vana att använda verktygen. 

Om symtomen inte minskat 

Tala med en yrkesutbildad person, om du känner att ditt barn behöver ytterligare hjälp. Du hittar tips för detta lite längre fram.