Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förälderns minneslista

Du har nu lärt dig många metoder för att minska symtomen hos ditt barn. Det är ändå bra att komma ihåg att det viktigaste för ditt barn är din närvaro. Den goda relationen mellan dig och ditt barn fungerar som utgångspunkt för att kunna använda metoderna och verktygen.

Med dessa färdigheter kan du i egenskap av förälder stöda en positiv atmosfär och interaktion. När du har en uppmuntrande och empatisk attityd är det lättare för barnet att lära sig nya färdigheter och använda dem. 

Ha tålamod och medkänsla 

Det är vanligt att föräldern känner sig frustrerad och ledsen när barnet inte kan utnyttja sina färdigheter. Ditt barn är inte besvärligt eller trotsigt avsiktligt. Barnet har en utmaning eller ett problem, och du som förälder kan hjälpa och stöda ditt barn. 

Förvänta dig inte snabba förändringar. Uppmuntra ditt barn att försöka. Uppmuntra barnet att använda sina nya färdigheter och ge barnet stöd när hen övar sig. 

Föregå med gott exempel 

Visa med dina egna handlingar hur man kan närma sig svåra situationer och klara av dem. 

Försök leva dig in i ditt barns situation  

Sträva efter att leva dig in i ditt barns upplevelser, tankar och känslor, även om det kan kännas svårt då barnet låser sig eller då det tar mycket tid i anspråk att öva på att minska talängslan.  

Då du granskar situationer ur din egen och barnets synvinkel förbättras din förmåga att förstå ditt barn. Du kan då hitta de bästa metoderna för att minska på barnets talängslan och även hantera din egen oro bättre. 

Se det goda i ditt barn och berätta om det för hen 

Visa att du bryr dig. Belöna och beröm barnet då hen försöker. Visa barnet att du är med som stöd då hen använder sina nya färdigheter och försöker möta och övervinna sina utmaningar. 

Ta hand om dig själv 

Kom ihåg att din ork och ditt välbefinnande är av största vikt för att du ska kunna fungera som stöd för ditt barn.