Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Lyssna på din egen röst

Många barn som är spända inför att tala upplever att den egna rösten låter konstig och säger att det är en orsak till talängslan. Man kan öva på att lyssna på sin egen röst med röstmeddelanden och ljudinspelningar.

Många tycker att deras egen röst låter konstig när de hör den på en inspelning. Men sällan tänker någon något negativt om andras röster.  

Berätta för barnet att hen kan sluta lyssna på inspelningen när som helst genom att stanna den. Låt också barnet starta inspelningen själv. 

Låt barnet välja en godbit eller någon annan liten belöning alltid när hen hör sin egen röst på inspelningen. På så sätt hjälper du ditt barn att förknippa lyssnandet till sin egen röst med saker som ger välbefinnande. 

Ljudinspelningar hjälper till att vänja barnet vid att lyssna till sin egen röst

Gläd dig alltid med barnet när hen försöker eller lyckas med den uppgift ni har planerat! Om barnet inte lyckas, ta ansvaret själv: uppgiften var för svår. 

Övning: Att spela in tal och lyssna på det 

Mål 

Barnet tränas i att utstå att höra på hur den egna rösten låter i en situation som väcker ångest. Barnet vänjer sig vid att nya människor hör hens röst och vad hen säger. 

Anvisning 

  1. Spela tillsammans in en situation där du och ditt barn samtalar. Lyssna på inspelningen tillsammans och fundera på hur det känns att lyssna på sin egen röst. 
  2. Lyssna på inspelningen tillsammans med någon som barnet vågar tala med. 
  3. Fundera tillsammans vem som skulle kunna vara en sådan person som barnet känner sig nervös att tala med och som kan delta i lyssnandet på inspelningen. Använd nervös-modig-mätaren som hjälp. Börja med de personer som ger upphov till minst talängslan.  

Det lönar sig att upprepa övningen flera gånger med den nya personen. På detta sätt minskar ångesten ytterligare och barnets beredskap att göra övningen med en ny person stärks.