Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Att öva på interaktion

Talängslan kan orsakas av osäkerhet om de egna färdigheterna i sociala situationer. Om det har fortgått en längre tid att barnet inte talar eller deltar har de sociala färdigheterna inte kunnat utvecklas på ett naturligt sätt.

Att öva på sociala färdigheter i en enkel miljö gör det lättare att tillämpa färdigheterna i en situation som innebär talängslan. Det är överhuvudtaget viktigt med framförhållning och att försöka förutse saker. När saker inte händer oväntat känner barnet att det har kontroll.  

Rollspel fungerar som exponering 

Att öva talsituationer i förväg minskar talängslan i vardagen.

Att planera en ångestväckande situation på tanke- och leknivå är också exponering. Det kan vara ett viktigt första steg på vägen till att öva på att tala i vardagliga situationer.  

Rollspel bör planeras så att de blir så konkreta som möjligt, så att övningen kan överföras till vardagen. 

Övning a): Att presentera sig själv och möta andra

Mål 

Barnet får modet att säga sitt eget namn när hen blir tillfrågad. 

Anvisning 

Börja öva i sådana sällskap där talet redan löper. 

Hemma kan barnet öva till exempel på hur man presenterar sig för och blir bekant med en ny lärare eller klasskamrat genom att spela rollspel med en förälder eller ett syskon. 

Syskonet eller föräldern kan ställa frågor som "Vad heter du?" och "Vilken klass går du i?" Barnet svarar på frågorna.  

Till näst gör man samma övning på daghemmet och skolgården. Till en början utförs övningen så att ingen annan är på plats. Övningen utförs stegvis när föräldern följer barnet till dagis eller skolan. Därefter görs det närmare personerna på gården.  

När ni börjar öva i genuina situationer använder ni nervös-modig-mätaren och kartan över modet att tala som hjälp. På så sätt hittar ni de personer och situationer som barnet är redo att framskrida till. 

Övning b): Att öva på att tala med hjälp av rollspel

Mål 

Barnet vågar tala med en ny vuxen i en viss vardagssituation. 

Anvisning 

  1. Välj tillsammans en konkret vardagssituation där det är meningsfullt för barnet att öva på att våga tala. Det kan till exempel vara att beställa glass från en kiosk eller beställa mat på en restaurang. 
  2. Öva på att beställa något när ni leker hemma. Det lönar sig att ta en bild av glassmenyn i den aktuella glasskiosken eller restaurangens meny för att göra övningen så realistisk som möjligt.  
  3. Öva framför glasskiosken eller restaurangen då när platsen är stängd.  
  4. När barnet känner sig redo, går ni vidare till den verkliga situationen. Gå tillsammans med ditt barn till glasskiosken eller restaurangen i fråga och uträtta ärendet. Föregå med gott exempel och beställ själv först.