Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. Kodspråk och hjälpbilder

I vardagen och i situationer som gäller säkerhet är det viktigt att barnet har ett sätt att uttrycka sig även för andra än sina familjemedlemmar. Sätt att stöda tal kan vara t.ex. handlingar, gester, bilder eller skrift.

Ibland räcker det att de vuxna i närheten ger barnet lov att kommunicera utan tal för att barnet ska uppmuntras. Det lönar sig uttala lovet att kommunicera på andra sätt tydligt så att barnet hör det.  

Det kan också vara nödvändigt att genom små steg öva på ögonkontakt, gester samt att ge och ta saker. Ifall barnets talängslan leder till att även kroppen utöver talet låser sig, så ska man först fokusera på att skapa en trygg miljö och först senare på kommunikationen.  

Icke-verbala metoder är också användbara när barnet även har svårigheter med språklig utveckling eller nyss börjat lära sig språket som används. 

Kom ihåg

När man arbetar med att öka modet att tala är det viktigt att se till att barnet vid behov kan kommunicera genom gester, ansiktsuttryck eller bilder.

Ett kodspråk som är gemensamma för hela dagis- eller skolgruppen hjälper även ett barn med talängslan att bli hörd och förstådd.  

Övning a): Kodspråk

Mål 

Man finner ett tillfälligt sätt för barnet att uttrycka sig som inte kräver att barnet talar. 

Anvisning 

Berätta för barnet att det är förståeligt att hen inte ännu klarar av tala i alla situationer. Hitta tillsammans på ett icke-verbalt kodspråk som barnet kan använda i dessa situationer.  

Metoder som ofta används är t.ex. att nicka eller skaka på huvudet samt att visa tummen upp eller ner. Förutom ja och nej behövs det ett sätt att uttrycka att man inte vet eller är osäker. Det kan t.ex. vara att rycka på axlarna eller att visa tummen upp horisontellt.  

Övning b): Lär ut kodspråket till andra

Mål 

Barnet får fler personer som hen kan kommunicera med.  

Anvisning 

När användningen av kodspråk med de närmaste är flytande även i situationer där barnet upplever talängslan, så kan man lära ut kodspråket även till andra.  

Fundera med ditt barn på till vem eller vilka hen vill lära kodspråket. Det kan vara t.ex. en kompis, lärare eller fadder. Kontakta de valda personerna och berätta hur ert kodspråk fungerar.  

Först kan ni öva på att använda kodspråket med en ny person till exempel med hjälp av ett brädspel eller enkla sant- eller falskt-frågor. Det är vanligtvis lättare för barnet att svara på andras initiativ än att själv inleda interaktionen. 

Övning c): Hjälpbilder

Mål 

Man finner ett tillfälligt sätt för barnet att uttrycka sig som inte kräver att barnet talar. 

Anvisning 

Fundera tillsammans med barnet på vilka saker som är så viktiga att det är viktigt att säga dem även när det inte går att tala. Det kan handla om t.ex. hunger, törst, behov av att gå på toaletten eller smärta.  

Rita eller hitta lämpliga bilder. Bilderna kan vara enskilda eller alla på samma papper. Öva på att använda bilderna först hemma och sedan utanför hemmet. 

Målet är att barnet ska kunna använda bilderna i situationer där det är för nervöst att tala. Med hjälp av bilderna kan även en mer främmande person förstå vad barnet behöver hjälp med. 

Observera: Alla barn vill inte använda bilder som hjälp för kommunikationen, eftersom de inte vill sticka ut från mängden eller bli föremål för extra uppmärksamhet. Det är viktigt att respektera detta.