Skip to main content

Egenvårdsprogram

EXPONERINGSÖVNINGAR

Det finns ingen åldersgräns för gradvis exponering. Exponeringsövningar kan också göras med yngre barn. Ju yngre barnet är, desto mer indirekt utförs exponeringen och desto noggrannare bör föräldern planera övningen.

Gradvis exponering 

Det lönar sig att prata med barnet allmänt om att det blir lättare att tala då man övar det i små steg. Det räcker att man vågar lite åt gången.  

När man övar gradvis ändrar man endast en sak åt gången. Man kan fundera tillsammans med barnet vem hen vill tala med och vad som kan vara följande modiga steg.  

Redan att bara tänka på ämnet och diskutera det utsätter barnet för de besvärliga känslor som talängslan orsakar.  

Utmaningen ska vara lämplig nivå 

Vid gradvis exponering ska övandet alltid anpassas till en lämplig nivå för barnet. Om utmaningen är för stor kan barnet låsa sig i situationen. Om du är ens lite osäker är det bättre att välja en situation som verkar lättare. 

Nervös-modig-mätaren och Kartan över modet att tala i de följande övningarna är hjälpmedel för att hitta en lämplig övningsnivå och -plats.  

Kom också ihåg att utnyttja de sätt du lärt dig på sidan 6. Att göra det lättare för barnet att svara om talängslan börjar ta över.   

Kom ihåg

  • Exponeringsövningarna ska skräddarsys till en nivå som är lämplig för barnet
  • Ändra endast en sak i taget
  • Kom ihåg att öva samma sak många gånger tills barnet inte längre är nervös inför det
  • Använd de metoder som ni lärt er i avslappnings- och andningsövningarna när ni gör exponeringsövningarna